PERSONALITY Headhunters & Recruiters
Nitra

PERSONALITY Headhunters & Recruiters

Established: 2006
Industry: Human resources
Company size: small business (less than 50 employees)
Number of job offers: 9

SK
PERSONALITY® vznikla v roku 2006 ako profesionálny partner v oblasti HR.
Náš stabilný team Headhunterov a Recruiterov má bohaté skúsenosti s obsadzovaním rôznych pozícií pri splnení tých najprísnejších kritérií. Sme k dispozícii na pobočkách v Bratislave, Nitre, Prahe a v Dubaji.
Našim úspešným Klientom a Kandidátom poskytujeme komplexné služby, individuálne poradenstvo a dlhodobé partnerstvo. Sme zameraní na vysokú úroveň služieb. 

"Úspešný business potrebuje tri veci – Nápady, Peniaze & Ľudí. Považujeme Ľudí za najdôležitejší element, pretože práve Ľudia stoja za všetkými úžasnými nápadmi. Našou misiou je pomôcť naším Klientom a Kandidátom dosiahnuť úspech vďaka nášmu vysokokvalitnému servisu a individuálnemu prístupu.  Toto je náš zásadný prísľub, za ktorým my Headhunteri a Recruiteri v PERSONALITY stojíme."
Peter Križan / CEO skupiny PERSONALITY®
www.PersonalityHR.com

https://www.youtube.com/channel/UCNpM-Pod4mE08n9qF3xeDbw


EN
PERSONALITY® was established in 2006 as a professional partner in the field of HR. Our stable team of Headhunters and Recruiters has extensive experience in filling various positions while meeting the strictest criteria. We are available at branches in Bratislava, Nitra, Prague and in Dubai.

We provide comprehensive services, individual counseling and long-term partnerships to our successful Clients and Candidates. We focus on a high level of service.

"Successful business needs three things – Ideas, Money & People. We consider People the most important element since we believe that People are behind great things. It is our mission to help our Clients and Candidates achieve success by providing our high-quality services and individual approach. That is a fundamental promise we as Headhunters and Recruiters make." 
Peter Križan / CEO PERSONALITY® Group
www.PersonalityHR.com

https://www.youtube.com/channel/UCNpM-Pod4mE08n9qF3xeDbw

Contact

PERSONALITY Headhunters & Recruiters

Svätoplukovo námestie 1/B

94901  Nitra


Salary range
from 1 500 - 3 000 EUR
/ mesiac
Salary range
from 2 200 - 2 400 EUR
/ mesiac
Salary range
from 1 500 - 1 750 EUR
/ month
Salary range
from 4 000 EUR
/ month
Salary range
from 5 000 EUR
/ month
Salary range
from 4 000 EUR
/ month
Salary range
from 3 000 EUR
/ month
Salary range
from 3 000 EUR
/ month
Salary range
from 2 500 EUR
/ mesiac