SIEMENS

SIEMENS

Established: Established:
1993
Industry: Industry:
IT and telecommunications
Company size: Company size:
large business (more than 200 employees)
Number of job offers: Number of job offers:
0

Siemens s.r.o. a Siemens Healthcare s.r.o.

V Siemense neustále hľadáme spôsoby, ako zlepšovať život v mnohých oblastiach. Vďaka nadšeniu a vynaliezavosti našich ľudí pre technológie a inovácie, prinášame už celé dekády riešenia, ktoré sú nielen užitočné pre našich zákazníkov, ale sú aj prínosom pre spoločnosť a každého jednotlivca.

Pracovať pre Siemens, lídra v oblasti elektrifikácie, automatizácie a digitalizácie, znamená robiť veci, na ktorých skutočne záleží. Napríklad zvyšovať komfort a bezpečnosť dopravy, zlepšovať spoľahlivosť dodávok energií, zefektívňovať slovenských priemysel, alebo prinášať vyššiu bezpečnosť do ulíc aj do budov.

Siemens je víťazom súťaže Zdravá firma roka v kategórii nevýrobných spoločností, a to nielen vďaka našej príkladnej starostlivosti o zdravie zamestnancov, ale aj množstvu „zdravých“ benefitov, ktoré našim ľuďom poskytujeme.

Od roku 1896, keď sme prišli na trh s prvým komerčným röntgenom pre medicínsku diagnostiku, prinášame riešenia, ktoré zlepšujú zdravie pacientov a zefektívňujú prácu lekárov aj zdravotníckych zariadení. Siemens Heathcare je napríklad výrobcom prvého kardiostimulátora, ktorý dostal pacient s ťažkou arytmiou srdca už v októbri roku 1958. Dnes používa kardiostimulátor po celom svete takmer milión ľudí.

Vďaka akvizíciám v segmente laboratórnej diagnostiky sme sa stali prvou skutočne diagnostickou spoločnosťou na svete, ktorá ponúka zobrazovacie technológie a laboratórnu diagnostiku, terapiu, zdravotnícke IT riešenia doplnené poradenstvom a servisnou podporou.

Na CT prístrojoch značky Siemens Healthcare sa na Slovensku ročne zrealizuje viac ako 350 tisíc vyšetrení. Naši ľudia pomáhajú slovenskému zdravotníctvu technologicky napredovať, odborne rásť a zvyšovať dostupnosť zdravotnej starostlivosti v oblasti diagnostiky a liečby.

Softvérový vývoj v Siemens Healthcare s.r.o.

Naším Strategy & Innovation Development Center poslaním je vyvíjať softvérové riešenia pre produkty v oblasti zdravotníctva, s využitím hlbokých doménových, technických a procesných znalostí. Náš softvér sa dá nájsť v produktoch pre zobracovaciu diagnostiku (ultrazvuky, magnetické rezonancie, počítačové tomografy), v laboratórnej diagnostike aj v prístrojoch pre rádioterapiu a terapiu časticami.

Inovatívny medicínsky softvér tvoríme na Slovensku už od roku 2001. Dnes máme vyše 200 ľudí rozmiestnených v Bratislave, v Žiline a v Košiciach, ktorí úzko spolupracujú s inými tímami špičkových odborníkov po celom svete. Členmi tímov sú produktoví vlastníci, architekti a testeri – väčšinou tvoríme SCRUM tímy s počtom 7 až 10 členov. Pracujeme v regulovanej oblasti zdravotníctva, kotré je silno zamerané na procesy a pravidlá, ale to neznamená, že nevieme relaxovať a baviť sa.

Dôležité sú pre nás tri veci – deliver, learn a enjoy. V práci trávime významnú časť života, preto chceme pracovať na tom, na čom naozaj záleží a prispieť k tomu, aby bol svet lepším miestom. Nájdite aj vy v IT vyššie poslanie.

Softvérový vývoj v Siemens s.r.o.

V našom kompetenčnom centre Corporate Technology, ktoré je jedným zo softvérových domov koncernu Siemens, vyvíjame softvér pre priemyselnú automatizáciu, pre riadenie budov a pre dopravu. Naši ľudia nie sú len špičkoví vývojári, ale majú aj takzvané doménové know-how, čiže sú odborníkmi napríklad na technické a bezpečnostné normy uplatňované v oblasti technológii budov, alebo na skladbu a fungovanie jednotlivých prvkov železničných tratí.

V oblasti priemyselnej automatizácie patria k našim zákazníkom závody Volkswagen a Kia, v ktorých softvér SCADA pomáha riadiť výrobu. Softvérové riešenia, ktoré vyvíjame, sa však používajú po celom svete – napríklad simulačné systémy pre železničnú dopravu nachádzajú uplatnenie pri výstavbe nových alebo modernizácii existujúcich železničných tratí, uzlov a staníc. Podieľame sa tiež na projektoch pre koncových zákazníkov, ako sú napríklad metro v Kuala Lumpur alebo v Rijáde.

Našou špecializáciou je vývoj takzvaných real time systémov, v ktorých sa okrem dodržiavania noriem kladie dôraz na kvalitu kódu, čiže na stabilitu, bezpečnosť a rýchlosť. Aktuálnou výzvou je pre nás migrácia vyvíjaného softvéru do cloudu a v budúcnosti to bude najmä vývoj aplikácií pre IoT zariadenia, ktorým sa koncern Siemens venuje.

Inžinierske centrum Mobility Management Center of Competence Siemensu pre automatizáciu železníc v Žiline zabezpečuje projekty týkajúce sa riadiacej a zabezpečovacej techniky pre železničnú dopravu nielen na Slovensku, ale aj pre zahraničných zákazníkov.

V našom kompetenčnom centre pracuje vyše 200 špecialistov, prevažne mladých ľudí, ktorí k nám prišli ako absolventi bez praxe. Keďže ľudí si kompletne zaškoľujeme, uplatnenie u nás nájdu nielen absolventi z oblasti automatizácie, ale aj z energetiky či biomedicíny. Podstatné je, aby mali technické myslenie, boli pripravení pracovať v tímoch a učiť sa nové veci.

V minulosti sme napríklad rozširovali dispečerské riadiace centrály rakúskych železník, podieľali sa na modernizácii trate v Maďarsku aj riadiacich systémov mestskej a prímestskej koľajovej dopravy  a metier v mestách Kodaň, Buenos Aires a Salvador da Bahia. V oblasti palubných jednotiek vlakového zabezpečenia sme napríklad riešili ich konfiguráciu a nasadenie do lokomotív Vectron a spolupracovali sme na projekte Thameslink vo Veľkej Británii.

Our team


Videos


Current job offers

Company has no open positions.ContactAddress
SIEMENS
Siemens s.r.o.
84104  Bratislava


Contact
02/59682750
http://www.siemens.sk