Dear JobAngels.com visitors, we use cookies to improve the quality of our services. By using our web you agree with our policy. I understand

Svet zdravia, a.s

Svet zdravia, a.s

Established: Established:
2006
Industry: Industry:
Healthcare and social care
Company size: Company size:
large business (more than 200 employees)
Number of job offers: Number of job offers:
103

V spoločnosti ProCare a Svet zdravia poskytujeme nadštandardnú zdravotnú starostlivosť. Liečiť a pomáhať si vyžaduje veľkých ľudí, s ktorými spoločne budujeme lepšie zdravotníctvo na Slovensku. 

NEMOCNICE SVET ZDRAVIA

Spoločnosť Svet Zdravia, a. s., pôsobí na Slovensku od roku 2006. Je prevádzkovateľom 17 regionálnych nemocníc, ktorých spádová oblasť predstavuje 1,4 milióna obyvateľov. Naším poslaním je ozdravovať slovenské nemocnice a poskytovať zdravotnú starostlivosť novej generácie. Realizujeme investície do modernizácie nemocničných budov, rekonštrukcie operačných sál a oddelení. Vynakladáme finančné prostriedky na nákup prístrojového vybavenia a moderných IT technológií. Vytvárame sieť nemocníc, kde vďaka nášmu profesionálnemu prístupu, práci na neustálom zlepšovaní sa a liečivému prostrediu dokážeme zabezpečiť, že pacient je centrom našej pozornosti. V našich emocniciach pracuje takmer 7000 profesionálov.
Videos


Current job offers

Salary range
1 011,24 EUR
/ mesiac
Job angel reward
50 €
FB Share LinkedIn Share
Salary range
849 EUR
/ mesiac
Job angel reward
100 €
FB Share LinkedIn Share
Salary range
849,06 EUR
/ mesiac
Job angel reward
50 €
FB Share LinkedIn Share
Salary range
2 194,20 EUR
/ mesiac
Job angel reward
50 €
FB Share LinkedIn Share
Salary range
1 192 EUR
/ mesiac
Job angel reward
150 €
FB Share LinkedIn Share
Salary range
1 192 EUR
/ mesiac
Job angel reward
150 €
FB Share LinkedIn Share
Salary range
849,06 - 1 049,40 EUR
/ mesiac
Job angel reward
50 €
FB Share LinkedIn Share
Salary range
2 097 EUR
/ mesiac
Job angel reward
350 €
FB Share LinkedIn Share
Salary range
1 192,50 EUR
/ mesiac
Job angel reward
50 €
FB Share LinkedIn Share
Salary range
875 EUR
/ mesiac
Job angel reward
75 €
FB Share LinkedIn Share
Salary range
2 194,20 - 2 200 EUR
/ mesiac
Job angel reward
50 €
FB Share LinkedIn Share
Salary range
1 011,24 EUR
/ mesiac
Job angel reward
50 €
FB Share LinkedIn Share
Salary range
2 194,20 EUR
/ mesiac
Job angel reward
50 €
FB Share LinkedIn Share
Salary range
2 194,20 EUR
/ mesiac
Job angel reward
50 €
FB Share LinkedIn Share
Salary range
2 194,20 EUR
/ mesiac
Job angel reward
50 €
FB Share LinkedIn Share
Salary range
2 194,20 EUR
/ mesiac
Job angel reward
50 €
FB Share LinkedIn Share
Salary range
849 EUR
/ mesiac
Job angel reward
100 €
FB Share LinkedIn Share
Salary range
849 EUR
/ mesiac
Job angel reward
50 €
FB Share LinkedIn Share
Salary range
1 192 - 1 200 EUR
/ mesiac
Job angel reward
125 €
FB Share LinkedIn Share
Salary range
849,06 EUR
/ mesiac
Job angel reward
50 €
FB Share LinkedIn Share
Salary range
849 - 1 049,40 EUR
/ mesiac
Job angel reward
50 €
FB Share LinkedIn Share
Salary range
1 011,24 - 1 049,40 EUR
/ mesiac
Job angel reward
50 €
FB Share LinkedIn Share
Salary range
2 000 - 2 200 EUR
/ mesiac
Job angel reward
50 €
FB Share LinkedIn Share
Salary range
1 192,50 - 2 194,20 EUR
/ mesiac
Job angel reward
50 €
FB Share LinkedIn Share
Salary range
2 194 EUR
/ mesiac
Job angel reward
150 €
FB Share LinkedIn Share
Salary range
-
Job angel reward
50 €
FB Share LinkedIn Share
Salary range
-
Job angel reward
100 €
FB Share LinkedIn Share
Salary range
2 194 - 2 300 EUR
/ mesiac
Job angel reward
500 €
FB Share LinkedIn Share
Salary range
791,82 EUR
/ mesiac
Job angel reward
50 €
FB Share LinkedIn Share
Salary range
-
Job angel reward
50 €
FB Share LinkedIn Share
Salary range
849,06 EUR
/ mesiac
Job angel reward
50 €
FB Share LinkedIn Share
Salary range
1 192 - 1 300 EUR
/ mesiac
Job angel reward
150 €
FB Share LinkedIn Share
Salary range
1 192 - 1 300 EUR
/ mesiac
Job angel reward
150 €
FB Share LinkedIn Share
Salary range
1 192 - 1 200 EUR
/ mesiac
Job angel reward
150 €
FB Share LinkedIn Share
Salary range
849,06 - 1 049,40 EUR
/ mesiac
Job angel reward
50 €
FB Share LinkedIn Share
Salary range
2 194 EUR
/ mesiac
Job angel reward
100 €
FB Share LinkedIn Share
Salary range
-
Job angel reward
50 €
FB Share LinkedIn Share
Salary range
1 192,50 - 20 194,20 EUR
/ mesiac
Job angel reward
50 €
FB Share LinkedIn Share
Salary range
791,82 EUR
/ mesiac
Job angel reward
50 €
FB Share LinkedIn Share
Salary range
1 192,50 - 2 194,20 EUR
/ mesiac
Job angel reward
50 €
FB Share LinkedIn Share
Salary range
520 - 670 EUR
/ mesiac
Job angel reward
50 €
FB Share LinkedIn Share
Salary range
849 - 1 049,40 EUR
/ mesiac
Job angel reward
50 €
FB Share LinkedIn Share
Salary range
875 - 950 EUR
/ mesiac
Job angel reward
50 €
FB Share LinkedIn Share
Salary range
738 - 800 EUR
/ mesiac
Job angel reward
50 €
FB Share LinkedIn Share
Salary range
2 097 - 2 500 EUR
/ mesiac
Job angel reward
50 €
FB Share LinkedIn Share
Salary range
2 097 - 2 500 EUR
/ mesiac
Job angel reward
50 €
FB Share LinkedIn Share
Salary range
2 097 - 2 500 EUR
/ mesiac
Job angel reward
50 €
FB Share LinkedIn Share
Salary range
2 097 - 2 500 EUR
/ mesiac
Job angel reward
50 €
FB Share LinkedIn Share
Salary range
2 194 - 2 500 EUR
/ mesiac
Job angel reward
50 €
FB Share LinkedIn Share
Salary range
1 140 - 2 500 EUR
/ mesiac
Job angel reward
50 €
FB Share LinkedIn Share
Salary range
684 EUR
/ mesiac
Job angel reward
50 €
FB Share LinkedIn Share
Salary range
849,06 EUR
/ mesiac
Job angel reward
50 €
FB Share LinkedIn Share
Salary range
849,06 EUR
/ mesiac
Job angel reward
50 €
FB Share LinkedIn Share
Salary range
2 100 - 2 200 EUR
/ mesiac
Job angel reward
50 €
FB Share LinkedIn Share
Salary range
1 192 EUR
/ mesiac
Job angel reward
50 €
FB Share LinkedIn Share
Salary range
2 194 EUR
/ mesiac
Job angel reward
75 €
FB Share LinkedIn Share
Salary range
1 192 EUR
/ mesiac
Job angel reward
50 €
FB Share LinkedIn Share
Salary range
1 192 EUR
/ mesiac
Job angel reward
50 €
FB Share LinkedIn Share
Salary range
1 192 EUR
/ mesiac
Job angel reward
50 €
FB Share LinkedIn Share
Salary range
1 192 EUR
/ mesiac
Job angel reward
50 €
FB Share LinkedIn Share
Salary range
1 192 EUR
/ mesiac
Job angel reward
50 €
FB Share LinkedIn Share
Salary range
1 140 EUR
/ mesiac
Job angel reward
50 €
FB Share LinkedIn Share
Salary range
2 194,20 EUR
/ mesiac
Job angel reward
50 €
FB Share LinkedIn Share
Salary range
1 192,20 - 1 192,50 EUR
/ mesiac
Job angel reward
50 €
FB Share LinkedIn Share
Salary range
1 140 EUR
/ mesiac
Job angel reward
50 €
FB Share LinkedIn Share
Salary range
1 140 EUR
/ mesiac
Job angel reward
50 €
FB Share LinkedIn Share
Salary range
1 140 EUR
/ mesiac
Job angel reward
50 €
FB Share LinkedIn Share
Salary range
1 192,50 - 1 300 EUR
/ mesiac
Job angel reward
50 €
FB Share LinkedIn Share
Salary range
738,72 EUR
/ mesiac
Job angel reward
50 €
FB Share LinkedIn Share
Salary range
1 140 - 1 300 EUR
/ mesiac
Job angel reward
50 €
FB Share LinkedIn Share
Salary range
2 194 - 2 500 EUR
/ mesiac
Job angel reward
50 €
FB Share LinkedIn Share
Salary range
849 EUR
/ mesiac
Job angel reward
50 €
FB Share LinkedIn Share
Salary range
1 192,50 EUR
/ mesiac
Job angel reward
50 €
FB Share LinkedIn Share
Salary range
2 100 - 2 200 EUR
/ mesiac
Job angel reward
50 €
FB Share LinkedIn Share
Salary range
1 192,50 - 1 300 EUR
/ mesiac
Job angel reward
50 €
FB Share LinkedIn Share
Salary range
1 192,50 EUR
/ mesiac
Job angel reward
50 €
FB Share LinkedIn Share
Salary range
849 - 1 049 EUR
/ mesiac
Job angel reward
50 €
FB Share LinkedIn Share
Salary range
849 - 1 049 EUR
/ mesiac
Job angel reward
50 €
FB Share LinkedIn Share
Salary range
2 200 - 2 300 EUR
/ mesiac
Job angel reward
50 €
FB Share LinkedIn Share
Salary range
1 192,50 - 1 300 EUR
/ mesiac
Job angel reward
50 €
FB Share LinkedIn Share
Salary range
2 194 - 2 300 EUR
/ mesiac
Job angel reward
500 €
FB Share LinkedIn Share
Salary range
2 194 - 2 500 EUR
/ mesiac
Job angel reward
50 €
FB Share LinkedIn Share
Salary range
2 194 - 2 500 EUR
/ mesiac
Job angel reward
50 €
FB Share LinkedIn Share
Salary range
2 194 - 2 500 EUR
/ mesiac
Job angel reward
50 €
FB Share LinkedIn Share
Salary range
1 140 EUR
/ mesiac
Job angel reward
50 €
FB Share LinkedIn Share
Salary range
849 - 1 049 EUR
/ mesiac
Job angel reward
50 €
FB Share LinkedIn Share
Salary range
849 - 1 049 EUR
/ mesiac
Job angel reward
50 €
FB Share LinkedIn Share
Salary range
2 194 - 2 500 EUR
/ mesiac
Job angel reward
50 €
FB Share LinkedIn Share
Salary range
2 194 - 2 500 EUR
/ mesiac
Job angel reward
50 €
FB Share LinkedIn Share
Salary range
2 194 - 2 500 EUR
/ mesiac
Job angel reward
50 €
FB Share LinkedIn Share
Salary range
849 - 1 049 EUR
/ mesiac
Job angel reward
50 €
FB Share LinkedIn Share
Salary range
791 EUR
/ mesiac
Job angel reward
50 €
FB Share LinkedIn Share
Salary range
2 194 - 2 300 EUR
/ mesiac
Job angel reward
500 €
FB Share LinkedIn Share
Salary range
-
Job angel reward
50 €
FB Share LinkedIn Share
Salary range
2 194,20 EUR
/ mesiac
Job angel reward
50 €
FB Share LinkedIn Share
Salary range
2 194 EUR
/ mesiac
Job angel reward
50 €
FB Share LinkedIn Share
Salary range
2 194,20 EUR
/ mesiac
Job angel reward
50 €
FB Share LinkedIn Share
Salary range
1 192,50 EUR
/ mesiac
Job angel reward
50 €
FB Share LinkedIn Share
Salary range
2 000 - 2 200 EUR
/ mesiac
Job angel reward
50 €
FB Share LinkedIn Share
Salary range
2 000 - 2 200 EUR
/ mesiac
Job angel reward
50 €
FB Share LinkedIn Share
Salary range
1 192,50 EUR
/ mesiac
Job angel reward
50 €
FB Share LinkedIn Share
Salary range
1 192 EUR
/ mesiac
Job angel reward
50 €
FB Share LinkedIn Share
Salary range
1 192,50 EUR
/ mesiac
Job angel reward
150 €
FB Share LinkedIn Share


ContactAddress
Svet zdravia, a.s
Einsteinova 25
85101  Bratislava


Contact