UNIQA Group Service Center Slovakia, spol. s r.o.
Nitra

UNIQA Group Service Center Slovakia, spol. s r.o.

Established: 1996
Industry: Insurance industry
Company size: large business (more than 200 employees)
Number of job offers: 18

UNIQA Group Service Center Slovakia, spol. s r.o. je dcérskou spoločnosťou rakúskeho poisťovacieho koncernu UNIQA. Naša história siaha do roku 1996. Pracuje u nás viac ako 700 zamestnancov. Poskytujeme služby v oblasti správy poistných zmlúv a udalostí, ako aj IT služby pre rakúsky koncern UNIQA. Už viac ako 25 rokov kladieme dôraz na vytvorenie moderného pracovného prostredia prepojeného s tímovým duchom, garanciou kvality a pocitom stability.

They wrote about us

Contact

Call us

+421917386625

UNIQA Group Service Center Slovakia, spol. s r.o.


Salary range
2 600 EUR
/ mesiac
Salary range
2 600 EUR
/ mesiac
Salary range
2 600 EUR
/ mesiac
Salary range
2 500 EUR
/ month
Salary range
2 500 EUR
/ month
Salary range
2 000 EUR
/ month
Salary range
1 700 EUR
/ mesiac
Salary range
2 500 EUR
/ month
Salary range
2 000 EUR
/ mesiac
Salary range
2 000 EUR
/ month
Salary range
2 500 EUR
/ mesiac
Salary range
2 500 EUR
/ mesiac
Salary range
2 500 EUR
/ mesiac
Salary range
2 500 EUR
/ mesiac
Salary range
2 000 EUR
/ mesiac
Salary range
2 200 EUR
/ mesiac
Salary range
1 700 EUR
/ mesiac
Salary range
1 700 EUR
/ mesiac