Dear JobAngels.com visitors, to improve the quality of our services, we use cookies to store information on your computer. By using our web you agree with our privacy policy. I understand
ponuka je uzatvorená

Pracovné prostredie a firemná kultúra

Sme hi-tech spoločnosť, ktorá vyvíja a komercionalizuje prelomovú technologickú platformu PLASMABIT pre plazmové frézovanie a vŕtanie. Naša technológia umožňuje zásadnú úsporu času a nákladov v porovnaní so súčasnými technológiami a otvára nové možnosti v ťažobnom priemysle, v oblasti geotermálnej energetiky, ako aj v segmente baníctva a razenia tunelov.

Náš viac ako 100-členný tím profesionálov realizoval prvé plazmové frézovanie pod vodou, ako aj prvé plazmové frézovanie v podmienkach vysokého tlaku a teploty (HP/HT). Tím sa zameriava na pilotné testy prvých aplikácií, ktoré by mali byť realizované v krátkodobom horizonte.

Prvá aplikácia technológie PLASMABIT je zameraná na segment ťažby ropy a zemného plynu. Ťažobný priemysel totiž dlhodobo čelí výzvam ako vŕtanie do tvrdých hornín, ale najmä exponenciálnemu rastu nákladov pri vŕtaní a zvyšujúcemu sa počtu ťažobných vrtov, ktoré je potrebné odstaviť a ekologicky uzavrieť. Komercializácia produktu pre tento segment sa očakáva v roku 2019.

Manažér oddelenia fundamentálneho výskumu @ GA Drilling a.s.
Manažér oddelenia fundamentálneho výskumu
Oblasť práce
Elektrotechnika a energetika
Miesto
Devínska Nová Ves
Typ pracovného pomeru
plný úväzok
Nástup
ihneď

Náplň práce

 • Riadiť tím (zložený prevažne z vedcov, fyzikov a technikov pri teoretickej tvorivej činnosti ako aj pri jednoduchšej experimentálnej činnosti) orientovaný na výskum, vývoj a rozpracovávanie konceptov, ktoré tvoria podstatný základ vyvíjaných technológií.
 • Riadiť proces od prvotnej idey po prototyp a jeho test.
 • Stanovovať stratégiu pri ochrane duševného vlastníctva spoločnosti.
 • Zosúlaďovať potreby a charakteristiky vyvíjaného produktu s realizovanými výskumno-vývojovými aktivitami.
 • Koordinovať vlastné činnosti s potrebami iných kooperujúcich oddelení.
 • Dodávať vedeniu spoločnosti výstupy oddelenia (reporty, prezentácie, dosiahnuté ciele).
 • Schvaľovať plán experimentov, reporty a nákupné požiadavky.


Tím líder

supervisor_photo Tomáš Krištofič
CTO

Zodpovednosti

10%
zosúlaďovať potreby a charakteristiky vyvíjaného produktu s realizovanými výskumno-vývojovými aktivitami
15%
stanovovať stratégiu pri ochrane duševného vlastníctva
60%
riadiť tím zložený prevažne z vedcov, fyzikov a technikov pri teoretickej tvorivej činnosti ako aj pri jednoduchšej experimentálnej činnosti
10%
pripravovať/kontrolovať výstupy oddelenia (reporty, prezentácie, dosiahnuté ciele)
5%
koordinovať vlastné činnosti s potrebami iných kooperujúcich oddelení

Zručnosti a kvalifikácia

Požadované
Minimálne vzdelanie
Vysokoškolské II. stupňa
Vzdelanie - študijný odbor
Fyzika
Elektrotechnika
Strojárstvo
Jazyky
angličtina (UK) - pokročilý
Počet rokov praxe
5
Počet rokov praxe v odvetví
5 - Vzdelávanie, veda, výskum
Požadované zručnosti
schopnosť vytvárať a kriticky hodnotiť koncepty technických riešení,
schopnosť písať a rešeršovať technické správy
schopnosť riadiť multidisciplinárny tím
schopnosť rýchlo si naštudovať a analyzovať rôzne vedecké alebo technologické problematiky
Iné požiadavky
• skúsenosť so základným a experimentálnym výskumom a metodikou ako realizovať experimenty;
• skúsenosti s rešeršnou činnosťou stavu techniky (publikácie, patenty a patentové prihlášky, atď.)
• skúsenosti s prípravou patentových prihlášok vlastnej výskumnej skupiny,
Vítané
Minimálne vzdelanie
Vysokoškolské III. stupňa
Jazyky
nemčina - pokročilý
ruština - pokročilý
Počet rokov praxe v odvetví
5 - Elektrotechnika a energetika
5 - Strojárstvo
Vítané zručnosti
schopnosť rozhodovania medzi viacerými variantami a prioritizácie výskumných smerov
vytrvalosť, asertivita, systematický prístup, analytické myslenie
Iné preferencie
• minimálne 5 roky v akademickej oblasti technického alebo prírodovedného smeru prípadne minimálne 5 roky v oblasti komerčného výskumu, vývoja, prototypovania alebo systémového inžinierstva

TOP kariérne benefity

 1. Práca s poprednými expertmi
 2. Zaujímavé a inšpiratívne projekty
 3. Prestížny zamestnávateľ
 4. Priateľská pracovná atmosféra

Iné benefity

Príležitosť BYŤ súčasťou tímu TOP expertov, ktorí vyvíjajú unikátne technologické riešenie, s veľkým dopadom na globálnu energetiku.

Ponúkaný plat

2 500* - 3 000 EUR / mesiac
*základná zložka mzdy

Dohodou na základe skúseností

 

Kontakt

Simona Nováková
HR Generalist

Adresa

Vápenka5930/4, Devínska Nová Ves, Slovakia