Dear JobAngels.com visitors, to improve the quality of our services, we use cookies to store information on your computer. By using our web you agree with our privacy policy. I understand

Pracovné prostredie a firemná kultúra

Spoločnosť AGEL 

 • patrí medzi najúspešnejších súkromných poskytovateľov zdravotnej starostlivosti v strednej Európe,
 • prevádzkuje nemocnice, ambulancie, polikliniky, distribučné spoločnosti, pod skupinu spadá  sieť akreditovaných zdravotníckych laboratórií, ústavných a verejných lekární v Českej republike a na Slovensku,
 • spoločnosť oslávila 26 rokov od svojho vzniku,
 • súčasťou skupiny je viac ako 11 000 zamestnancov,
 • zamestnáva množstvo renomovaných odborníkov a špecialistov, disponuje moderným prístrojovým vybavením,
 • investície do zdravotníckych zariadení na Slovensku sa v minulom roku pohybovali vo výške viac ako 1,4 milióna EUR, pričom každoročne hovoríme o stúpajúcej tendencii.
 • Na Slovensku pôsobí od roku 2006 prostredníctvom svojej dcérskej spoločnosti AGEL SK, prevádzkuje deväť nemocníc, pracovnú zdravotnú službu a ďalšie spoločnosti, ktoré súvisia s poskytovaním zdravotnej starostlivosti.  

Naše priority

 • Pacient na prvom mieste.
 • Zamestnanci sú hlavným potenciálom.
 • Kvalita – bezpečná a kvalitná zdravotná starostlivosť. 
 • Komplexnosť liečebnej starostlivosti prepojená na špičkové centrá a odborníkov.
 • Podpora VEDY, VÝSKUMU a VZDELÁVANIA.
 • Intenzívna spolupráca so ŠKOLAMI a UNIVERZITAMI.

Medzi hlavné benefity patria

 • zázemie silnej a dynamicky sa rozvíjajúcej spoločnosti,
 • profesionálny prístup a prostredie pre kvalitnú a odbornú prácu,
 • prepracovaný systém vzdelávania, možnosť zvyšovania svojej odbornosti a možnosť ďalšieho profesionálneho rozvoja,
 • prepracovaný systém firemných benefitov,
 • možnosť účasti na výskumných a vzdelávacích akciách,
 • ponuka sociálnych a spoločenských akcií pre zamestnancov ako napr. Detský tábor AGEL, dni otvorených dverí, športové podujatia a rekondičné pobyty.
 • uplatnenie vo viacerých regiónoch na Slovensku.
Lekár - radiačný onkológ @ AGEL SK
Lekár - radiačný onkológ
Oblasť práce
Zdravotníctvo a sociálna starostlivosť
Miesto
Komárno
Typ pracovného pomeru
plný úväzok
Nástup
ihneď

Náplň práce

Radiačný onkológ sa zaoberá liečebnou aplikáciou
ionizujúceho a neionizujúceho žiarenia pri rozličných
chorobných stavoch, predovšetkým pri zhubných nádoroch.


https://www.linkedin.com/organization/17959015

MUDr. Pavel Demeter, MBA

Možnosti rozvoja

Účasť na vzdelávacích a rozvojových aktivitách 

Ďalší kariérny krok

Záleží len na Vás

Zodpovednosti

40%
Špecializovaná liečebno-preventívna starostlivosť v príslušnom odbore
20%
Vedenie zdravotnej dokumentácie v zmysle platnej legislatívy
20%
Konziliárne služby v rámci zdravotníckeho zariadenia vykonávanie ústavnej pohotovostnej služby
20%
Poskytovanie informácií o zdravotnom stave pacienta rodinným príslušníkom a oprávneným osobám

Zručnosti a kvalifikácia

Požadované
Minimálne vzdelanie
Vysokoškolské II. stupňa
Vzdelanie - študijný odbor
Všeobecné lekárstvo
Počet rokov praxe
3
Požadované zručnosti
analyzovanie a riešenie problémov
digitálna gramotnosť (počítačové spôsobilosti)
kultivovaný slovný prejav, schopnosť vyjadrovania sa
pružnosť v myslení (adaptabilita, flexibilita, improvizačné spôsobilosti)
organizovanie a plánovanie práce
Iné požiadavky
Diplom o špecializácii dokladujúci odbornú spôsobilosť na výkon špecializovaných pracovných činností podľa Nariadenia vlády Slovenskej republiky č. 296/2010 Z.z. o odbornej spôsobilosti na výkon zdravotníckeho povolania, spôsobe ďalšieho vzdelávania zdravotníckych pracovníkov, sústave špecializačných odborov a sústave certifikovaných pracovných činností v znení neskorších predpisov.
Vítané
Vítané zručnosti
príjemné vystupovanie bezúhonnosť asertivita flexibilita výborné komunikačné schopnosti
precíznosť
ochota pomáhať
spoľahlivosť
sebaistota
empatia
Iné preferencie
Osobnostný typ : Intelektuálno-výskumný typ, Sociálny typ

TOP kariérne benefity

 1. Prestížny zamestnávateľ
 2. Priateľská pracovná atmosféra
 3. Pocit bezpečia

Iné benefity

Podpora ďalšieho štúdia, študijné voľno, predatestačné cirkulácie a študijné pobyty v špičkových nemocniciach aj v ČR. Možnosť využitia firemnej permanentky na rôzne športoviská. Teambuildingové akcie. Práca v nadnárodnej, rastúcej, súkromnej spoločnosti. Príjemné, moderné pracovné prostredie. Možnosť poskytnutia ubytovania.

Ponúkaný plat

1 800* - 2 600 EUR / mesiac
*základná zložka mzdy

 

Doplňujúce informácie

Kontaktovať budeme len tých uchádzačov, ktorí spĺňajú uvedené požiadavky.
Ďakujeme Vám za prejavený záujem a dôveru.
K životopisu pripojte aj nasledujúci text: ,,Osobné údaje vyplnil priamo uchádzač a dal súhlas spoločnosti  so spracovaním osobných údajov, uvedených v tomto dokumente, pre účely sprostredkovania zamestnania a uloženia do databázy uchádzačov o zamestnanie na dobu jedného roka, alebo do písomného odvolania v zmysle Zák. č. 122/2013 Z. z. o ochrane osobných údajov, v znení neskorších predpisov."

Kontakt

Ing. Zuzana Cyprichová
Business Development Director
Odoslať súkromnú správu

Adresa

Mederčská 39, Komárno, Komárno, Slovensko