Dear JobAngels.com visitors, to improve the quality of our services, we use cookies to store information on your computer. By using our web you agree with our privacy policy. I understand
ponuka je uzatvorená

Pracovné prostredie a firemná kultúra

Sme je hi-tech spoločnosť, ktorá vyvíja a komercionalizuje prelomovú technologickú platformu PLASMABIT pre plazmové frézovanie a vŕtanie. Naša technológia umožňuje zásadnú úsporu času a nákladov v xporovnaní so súčasnými technológiami a otvára nové možnosti v ťažobnom priemysle, v oblasti geotermálnej energetiky, ako aj v segmente baníctva a razenia tunelov.

Náš viac ako 100-členný tím profesionálov realizoval prvé plazmové frézovanie pod vodou, ako aj prvé plazmové frézovanie v podmienkach vysokého tlaku a teploty (HP/HT). Tím sa zameriava na pilotné testy prvých aplikácií, ktoré by mali byť realizované v krátkodobom horizonte.

Prvá aplikácia technológie PLASMABIT je zameraná na segment ťažby ropy a zemného plynu. Ťažobný priemysel totiž dlhodobo čelí výzvam ako vŕtanie do tvrdých hornín, ale najmä exponenciálnemu rastu nákladov pri vŕtaní a zvyšujúcemu sa počtu ťažobných vrtov, ktoré je potrebné odstaviť a ekologicky uzavrieť. Komercializácia produktu pre tento segment sa očakáva v roku 2019.

Materiálový inžinier @ GA Drilling a.s.
Materiálový inžinier
Oblasť práce
Chemický priemysel
Miesto
Devínska Nová Ves
Typ pracovného pomeru
plný úväzok
Nástup
ihneď

Náplň práce

• Poskytovanie konzultácií v oblasti materiálového inžinierstva pre potreby vývoja prototypov

• Vytváranie a udržiavanie MDV dokumentov (Material Design Value)

• Metalografická a mikroštruktúrna analýza, vyhodnocovanie dát zo skúšok mechanických vlastností

• Organizačné zabezpečovanie analýz a skúšok materiálov u externých partnerov

• Vytváranie rešerší a podkladov pre výskumné projekty

• Dohľad nad udržiavaním technického stavu pridelených zariadení a prístrojov

• Získavanie a zhromažďovanie relevantných poznatkov a informácií za využitia internetu, ale aj odborných a vedeckých časopisov, spracovanie získaných údajov a ich zhodnotenie

• Formulovanie krátkodobých cieľov v spolupráci s priamym nadriadeným

• Dodržiavanie časovej a odbornej stránky dodávaných výstupov

• Udržiavanie poriadku a čistoty na využívanom pracovisku

Zodpovednosti

30%
Precíznosť
40%
Schopnosť orientovať sa v nejednoznačnosti
30%
Analytické myslenie

Zručnosti a kvalifikácia

Požadované
Minimálne vzdelanie
Vysokoškolské II. stupňa
Vzdelanie - študijný odbor
Veda o materiáloch
Jazyky
angličtina (UK) - pokročilý
Počet rokov praxe
4
Počet rokov praxe v odvetví
4 - Chemický priemysel
Iné požiadavky
• Vysokoškolské vzdelanie technického zamerania (materiálové inžinierstvo, fyzika tuhých látok)
• Plynulú znalosť anglického jazyka, vrátane technickej dokumentácie
• Minimálne 4 ročné skúsenosti v oblasti materiálového inžinierstva
• Znalosť práce so štandardami a normami pre oblasť materiálov
• Rozvinuté analytické myslenie, schopnosť dedukcie z faktov a príprava odporúčaní
• Precíznosť
• Tímovosť
Vítané
Vzdelanie - študijný odbor
Fyzika
Chemické inžinierstvo

TOP kariérne benefity

  1. Práca s poprednými expertmi
  2. Zaujímavé a inšpiratívne projekty
  3. Prestížny zamestnávateľ
  4. Priateľská pracovná atmosféra

Iné benefity

Participácia na unikátnych projektoch

Ponúkaný plat

1 300* - 1 600 EUR / mesiac
*základná zložka mzdy

Dohodou na základe skúseností

 

Kontakt

Lenka Klongová
HR Business partner senior

Adresa

Vápenka5930/4, Devínska Nová Ves, Slovensko