Dear JobAngels.com visitors, to improve the quality of our services, we use cookies to store information on your computer. By using our web you agree with our privacy policy. I understand
ponuka je uzatvorená

Pracovné prostredie a firemná kultúra

Sme je hi-tech spoločnosť, ktorá vyvíja a komercionalizuje prelomovú technologickú platformu PLASMABIT pre plazmové frézovanie a vŕtanie. Naša technológia umožňuje zásadnú úsporu času a nákladov v xporovnaní so súčasnými technológiami a otvára nové možnosti v ťažobnom priemysle, v oblasti geotermálnej energetiky, ako aj v segmente baníctva a razenia tunelov.

Náš viac ako 100-členný tím profesionálov realizoval prvé plazmové frézovanie pod vodou, ako aj prvé plazmové frézovanie v podmienkach vysokého tlaku a teploty (HP/HT). Tím sa zameriava na pilotné testy prvých aplikácií, ktoré by mali byť realizované v krátkodobom horizonte.

Prvá aplikácia technológie PLASMABIT je zameraná na segment ťažby ropy a zemného plynu. Ťažobný priemysel totiž dlhodobo čelí výzvam ako vŕtanie do tvrdých hornín, ale najmä exponenciálnemu rastu nákladov pri vŕtaní a zvyšujúcemu sa počtu ťažobných vrtov, ktoré je potrebné odstaviť a ekologicky uzavrieť. Komercializácia produktu pre tento segment sa očakáva v roku 2019.

Výpočtový inžinier @ GA Drilling a.s.
Výpočtový inžinier
Oblasť práce
Vzdelávanie, veda, výskum
Miesto
Bratislava (Devínska Nová Ves)
Typ pracovného pomeru
plný úväzok
Nástup
ihneď

Náplň práce

Tvojou prácou bude:
• Analyzovať multifázové termo-fyzikálne deje pre účely vývoja prototypov plazmových generátorov
• Analyzovať výpočty a simulácie v oblasti interakcie prototypov plazmového generátora s tekutinami.
• Realizovať výpočty a simulácie multifázových termo-fyzikálnych dejov pre účely vývoja prototypov plazmového zariadenia a optimalizácie procesov interakcie zariadenia s rozrušovaným materiálom.
• Niesť zodpovednosť za zvyšovanie funkčných parametrov vyvíjaného prototypu alebo zariadenia
• Navrhovať a kontrolovať nastavenie a priebeh experimentov za účelom overenia výsledkov z teoretických a simulačných poznatkov.
• Pripravovať a prezentovať dokumentáciu a výstupné správy z realizovaných experimentov; návrhy na experimenty potvrdzujúce výsledky teoretických analýz; metodiku nastavenia experimentov pre účely dosiahnutia požadovaných výsledkov.
• Rozpracovávať vynálezy vytvorené v rámci oddelení spoločnosti pre ich ochranu na Úrade priemyselného vlastníctva SR


Teamleader

supervisor_photo Matúš Gajdoš
Manažér oddelenia základného výskumu

Zodpovednosti

20%
Niesť zodpovednosť za zvyšovanie funkčných parametrov vyvíjaného prototypu alebo zariadenia a Navrhovať a kontrolovať nastavenie a priebeh experimentov za účelom overenia výsledkov z teoretických a simulačných poznatkov
15%
Analyzovať multifázové termo-fyzikálne deje pre účely vývoja prototypov plazmových generátorov
15%
Analyzovať výpočty a simulácie v oblasti interakcie prototypov plazmového generátora s tekutinami
30%
Realizovať výpočty a simulácie multifázových termo-fyzikálnych dejov pre účely vývoja prototypov plazmového zariadenia a optimalizácie procesov interakcie zariadenia s rozrušovaným materiálom
20%
Pripravovať a prezentovať dokumentáciu a výstupné správy z realizovaných experimentov; návrhy na experimenty potvrdzujúce výsledky teoretických analýz; metodiku nastavenia experimentov pre účely dosiahnutia požadovaných výsledkov a Rozpracovávať vynálezy vytvorené v rámci oddelení spoločnosti pre ich ochranu na Úrade priemyselného vlastníctva SR

Zručnosti a kvalifikácia

Požadované
Minimálne vzdelanie
Vysokoškolské II. stupňa
Vzdelanie - študijný odbor
Strojárstvo
Jazyky
angličtina (UK) - pokročilý
Počet rokov praxe
3
Počet rokov praxe v odvetví
3 - Strojárstvo
Požadované zručnosti
nevyhnutná znalosť technickej angličtiny
znalosť a skúsenosti z oblasti CFD (OpenFOAM, prípadne iný Open Source alebo Ansys a jemu podobné nástroje)
Iné požiadavky
- analytické myslenie, schopnosť dedukcie
- systematický prístup k práci
- tvorba reportov
- vypracovanie odporúčaní pre iné oddelenia
- odovzdávanie know-how
Vítané
Minimálne vzdelanie
Vysokoškolské III. stupňa
Počet rokov praxe v odvetví
3 - Vzdelávanie, veda, výskum
Vítané zručnosti
skúsenosti s CATIA V5, prípadné iným CAD systémom - výhodou
skúsenosti s FEM - výhodou
skúsenosti s Matlabom alebo iným simulačným nástrojom - výhodou
skúsenosti s C/C++ výhodou
skúsenosti s experimentami sú vítane
Iné preferencie
- predošlé skúsenosti s prácou v príslušnej oblasti v rozsahu min. 3 roky sú podmienkou,

TOP kariérne benefity

  1. Práca s poprednými expertmi
  2. Zaujímavé a inšpiratívne projekty
  3. Prestížny zamestnávateľ
  4. Priateľská pracovná atmosféra

Iné benefity

Príležitosť BYŤ súčasťou tímu TOP expertov, ktorí vyvíjajú unikátne technologické riešenie, s veľkým dopadom na globálnu energetiku.

Ponúkaný plat

1 700* EUR / mesiac
*základná zložka mzdy

Dohodou na základe skúseností

 

Kontakt

Tatiana Skubachová
HR Generalist

Adresa

Vápenka 4, Devínska Nová Ves, Bratislava, Slovensko