Dear JobAngels.com visitors, to improve the quality of our services, we use cookies to store information on your computer. By using our web you agree with our privacy policy. I understand
ponuka je uzatvorená

Pracovné prostredie a firemná kultúra

Spoločnosť AGEL 

 • patrí medzi najúspešnejších súkromných poskytovateľov zdravotnej starostlivosti v strednej Európe,
 • prevádzkuje nemocnice, ambulancie, polikliniky, distribučné spoločnosti, pod skupinu spadá  sieť akreditovaných zdravotníckych laboratórií, ústavných a verejných lekární v Českej republike a na Slovensku,
 • spoločnosť oslávila 26 rokov od svojho vzniku,
 • súčasťou skupiny je viac ako 11 000 zamestnancov,
 • zamestnáva množstvo renomovaných odborníkov a špecialistov, disponuje moderným prístrojovým vybavením,
 • investície do zdravotníckych zariadení na Slovensku sa v minulom roku pohybovali vo výške viac ako 1,4 milióna EUR, pričom každoročne hovoríme o stúpajúcej tendencii.
 • Na Slovensku pôsobí od roku 2006 prostredníctvom svojej dcérskej spoločnosti AGEL SK, prevádzkuje deväť nemocníc, pracovnú zdravotnú službu a ďalšie spoločnosti, ktoré súvisia s poskytovaním zdravotnej starostlivosti.  

Naše priority

 • Pacient na prvom mieste.
 • Zamestnanci sú hlavným potenciálom.
 • Kvalita – bezpečná a kvalitná zdravotná starostlivosť. 
 • Komplexnosť liečebnej starostlivosti prepojená na špičkové centrá a odborníkov.
 • Podpora VEDY, VÝSKUMU a VZDELÁVANIA.
 • Intenzívna spolupráca so ŠKOLAMI a UNIVERZITAMI.

Medzi hlavné benefity patria

 • zázemie silnej a dynamicky sa rozvíjajúcej spoločnosti,
 • profesionálny prístup a prostredie pre kvalitnú a odbornú prácu,
 • prepracovaný systém vzdelávania, možnosť zvyšovania svojej odbornosti a možnosť ďalšieho profesionálneho rozvoja,
 • prepracovaný systém firemných benefitov,
 • možnosť účasti na výskumných a vzdelávacích akciách,
 • ponuka sociálnych a spoločenských akcií pre zamestnancov ako napr. Detský tábor AGEL, dni otvorených dverí, športové podujatia a rekondičné pobyty.
 • uplatnenie vo viacerých regiónoch na Slovensku.
Sestra @ AGEL SK
Sestra
Oblasť práce
Zdravotníctvo a sociálna starostlivosť
Miesto
Komárno
Typ pracovného pomeru
plný úväzok
Nástup
ihneď

Náplň práce

Vykonáva poskytovanie komplexnej ošetrovateľskej

starostlivosti pacienta formou ošetrovateľského procesu na základe najnovších vedeckých poznatkov, teórií a vedomostí, a to takým spôsobom, aby boli v súlade s etickými princípmi, právami pacienta s dôrazom na maximálnu kvalitu a efektívnosť.

Možnosti rozvoja

účasť na vzdelávaní

Ďalší kariérny krok

záleží len na Vás

Zodpovednosti

40%
Vykonávanie ošetrovateľských intervencií, vrátane špecializovaných podľa stanoveného denného ošetrovateľského plánu
30%
Plnenie lekárských ordinácií a plnenie úloh pod vedením sestry špeciaistky
10%
Edukácia pacienta a rodinných príslušníkov
20%
Spracovanie dokumentácie

Zručnosti a kvalifikácia

Požadované
Minimálne vzdelanie
Vyššie odborné vzdelanie
Vzdelanie - študijný odbor
Ošetrovateľstvo
Pozícia vhodná aj pre:
absolventa
Požadované zručnosti
počítačové zručnosti
samostatnosť
zodpovednosť
flexibilita
empatia, tímovosť
Iné požiadavky
- registrácia v Slovenskej komore sestier a pôrodných asistentiek
- špecializácia v špecializačnom odbore anestéziológia a intenzívna starostlivosť vítaná
- MS Office na používateľskej úrovni
Vítané
Vítané zručnosti
príjemné vystupovanie
proaktivita
ochota pracovať na zmeny
lojálnosť

TOP kariérne benefity

 1. Priateľská pracovná atmosféra
 2. Prestížny zamestnávateľ
 3. Pocit bezpečia

Iné benefity

- možnosť osobného rozvoja a odborného rastu
- práca v stabilnej spoločnosti

Ponúkaný plat

738* - 875 EUR / mesiac
*základná zložka mzdy

 

Doplňujúce informácie

V prípade, ak spĺňate vyššie uvedené požiadavky, prosím zašlite nám Váš životopis spolu so súhlasom na spracovanie osobných údajov v nižšie uvedenom znení. Kontaktovať budeme iba vybraných uchádzačov. Ďakujeme a tešíme sa na prípadnú spoluprácu.

Touto reakciou na pracovnú ponuku udeľujem podľa ust. § 11 zákona č. 122/2013 Z.z. o ochrane osobných údajov v znení neskorších predpisov spoločnosti AGEL SK, a. s., so sídlom Palisády 56, 811 06 Bratislava, IČO: 36 658 448 súhlas so správou, spracúvaním a uchovávaním všetkých mojich osobných údajov v rozsahu uvedených v životopise, motivačnom liste a iných prílohách súvisiacich s hľadaním práce na účely realizácie výberového konania na pozíciu, o ktorú sa uchádzam, alebo na akúkoľvek inú relevantnú pracovnú pozíciu v budúcnosti.

Týmto udeľujem súhlas so spracovávaním svojich osobných údajov nasledovným spoločnostiam: AGEL SK, Palisády 56, 811 06 Bratislava, IČO: 36 658 448 a jej manažérsky riadeným subjektom, dcérskym a vnukovským spoločnostiam.

Zároveň vyhlasujem, že všetky poskytnuté údaje, sú správne, pravdivé a aktuálne a súhlasím s ich poskytnutím a sprístupnením tretej strane, najmä ostatným organizačným zložkám skupiny AGEL SK, v medziach sledovaného účelu, tj. realizácie výberového konania na pracovnú pozíciu.

Tento súhlas udeľujem na dobu jedného roka alebo až do
jeho písomného odvolania na základe mojej vlastnoručne podpísanej žiadosti
doručenej spoločnosti AGEL SK a.s.. na adresu: Palisády 56, 811 06 Bratislava.
Odvolanie súhlasu je účinné voči všetkým osobám, ktorým bol súhlas udelený.


Kontakt

Adresa

Mederčská742/39, Komárno, Slovensko