Dear JobAngels.com visitors, to improve the quality of our services, we use cookies to store information on your computer. By using our web you agree with our privacy policy. I understand
ponuka je uzatvorená

Pracovné prostredie a firemná kultúra

Spoločnosť AGEL 

 • patrí medzi najúspešnejších súkromných poskytovateľov zdravotnej starostlivosti v strednej Európe,
 • prevádzkuje nemocnice, ambulancie, polikliniky, distribučné spoločnosti, pod skupinu spadá  sieť akreditovaných zdravotníckych laboratórií, ústavných a verejných lekární v Českej republike a na Slovensku,
 • spoločnosť oslávila 26 rokov od svojho vzniku,
 • súčasťou skupiny je viac ako 11 000 zamestnancov,
 • zamestnáva množstvo renomovaných odborníkov a špecialistov, disponuje moderným prístrojovým vybavením,
 • investície do zdravotníckych zariadení na Slovensku sa v minulom roku pohybovali vo výške viac ako 1,4 milióna EUR, pričom každoročne hovoríme o stúpajúcej tendencii.
 • Na Slovensku pôsobí od roku 2006 prostredníctvom svojej dcérskej spoločnosti AGEL SK, prevádzkuje deväť nemocníc, pracovnú zdravotnú službu a ďalšie spoločnosti, ktoré súvisia s poskytovaním zdravotnej starostlivosti.  

Naše priority

 • Pacient na prvom mieste.
 • Zamestnanci sú hlavným potenciálom.
 • Kvalita – bezpečná a kvalitná zdravotná starostlivosť. 
 • Komplexnosť liečebnej starostlivosti prepojená na špičkové centrá a odborníkov.
 • Podpora VEDY, VÝSKUMU a VZDELÁVANIA.
 • Intenzívna spolupráca so ŠKOLAMI a UNIVERZITAMI.

Medzi hlavné benefity patria

 • zázemie silnej a dynamicky sa rozvíjajúcej spoločnosti,
 • profesionálny prístup a prostredie pre kvalitnú a odbornú prácu,
 • prepracovaný systém vzdelávania, možnosť zvyšovania svojej odbornosti a možnosť ďalšieho profesionálneho rozvoja,
 • prepracovaný systém firemných benefitov,
 • možnosť účasti na výskumných a vzdelávacích akciách,
 • ponuka sociálnych a spoločenských akcií pre zamestnancov ako napr. Detský tábor AGEL, dni otvorených dverí, športové podujatia a rekondičné pobyty.
 • uplatnenie vo viacerých regiónoch na Slovensku.Výkonný manažér laboratórneho segmentu AGEL SK @ AGEL SK
Výkonný manažér laboratórneho segmentu AGEL SK
Oblasť práce
Zdravotníctvo a sociálna starostlivosť
Typ pracovného pomeru
plný úväzok
Nástup
ihneď

Miesta práce

Náplň práce

 1. Príprava návrhu na reštrukturalizáciu a konsolidáciu  laboratórií skupiny a jeho následná implementácia.
 2. Optimalizácia prevádzky laboratórií  z pohľadu nákladov a procesov.
 3. Dosahovanie nákladovej efektívnosti pri prevádzke laboratórií skupiny.
 4. Zodpovednosť za organizáciu prevádzky  všetkých laboratórií skupiny.
 5. Neustále zlepšovanie procesov v laboratóriách skupiny  a v rámci nich odstraňovanie slabých miest s cieľom efektívneho využívania zdrojov.
 6. Príprava a implementácia  rozvojových projektov v laboratórnom segmente.
 7. Vyhľadávanie obchodných príležitostí. 

Zodpovednosti

50%
Zodpovednosť za nákladovej efektívnosti pri prevádzke laboratórií skupiny
20%
Zodpovednosť za organizáciu prevádzky všetkých laboratórií skupiny.
30%
Zodpovednosť za neustále zlepšovanie procesov v laboratóriách skupiny a v rámci nich odstraňovanie slabých miest s cieľom efektívneho využívania zdrojov

Zručnosti a kvalifikácia

Požadované
Minimálne vzdelanie
Vysokoškolské II. stupňa
Počet rokov praxe
5
Počet rokov praxe v odvetví
5 - Administratíva a asistentské práce
Iné požiadavky
Vzdelanie v odbore
a) laboratórne vyšetrovacie metódy v zdravotníctve
b) odborná spôsobilosť na výkon špecializovaných pracovných činností v niektorom zo špecializačných odborov - laboratórne a diagnostické metódy v hematológii a transfúziológii/ v klinickej biochémii, v klinickej imunológii a alergológii,/ v klinickej genetike, /v klinickej mikrobiológii,
c) odbornú spôsobilosť na riadenie a organizáciu zdravotníctva
d) znalosť platobných mechanizmov
Vítané
Iné preferencie
Osobnostné predpoklady a zručnosti:
a) skúsenosť s riadením a vedením laboratória
b) skúsenosť s optimalizáciou procesov v laboratóriu
c) manažérska skúsenosť (budovanie tímu, motivácia, riadenie),
d) orientácia na výsledky
e) odolnosť voči tlaku
f) komunikatívnosť
g) spoľahlivosť
h) precíznosť
i) analytické myslenie
j) reprezentatívne vystupovanie

TOP kariérne benefity

 1. Zaujímavé a inšpiratívne projekty
 2. Priateľská pracovná atmosféra
 3. Medzinárodné pracovné prostredie
 4. Prestížny zamestnávateľ
 5. Flexibilný pracovný čas

Iné benefity

1.) Zázemie silnej a dynamicky sa rozvíjajúcej spoločnosti.
2.) Profesionálny prístup a prostredie pre kvalitnú a odbornú prácu.
3.) Možnosť zvyšovania svojej odbornosti a možnosť ďalšieho profesionálneho rozvoja.
4.) Ponuka sociálnych a spoločenských akcií pre zamestnancov ako napr. Detský tábor AGEL, športové podujatia,
5.) Uplatnenie vo viacerých regiónoch na Slovensku.

 

Doplňujúce informácie

Uchádzač o zamestnanie týmto podľa ust. § 11 zákona č. 122/2013 Z.z. o ochrane osobných údajov v znení neskorších predpisov udeľuje súhlas so spracovávaním svojich osobných údajov v rozsahu uvedených v životopise, motivačnom liste a iných prílohách súvisiacich s hľadaním práce na účely jeho zaradenia do databázy uchádzačov o zamestnanie v spoločnosti AGEL SK na dobu jedného roka. Súhlas je udelený na dobu 1 roka s možnosťou jej predĺženia na základe písomného súhlasu uchádzača a je ho možné kedykoľvek odvolať písomným oznámením doručeným spoločnosti AGEL SK a.s.. na adresu: Palisády 56, 811 06 Bratislava. Odvolanie súhlasu je účinné voči všetkým osobám, ktorým bol súhlas udelený. Uchádzač týmto udeľuje súhlas so spracovávaním svojich osobných údajov nasledovným spoločnostiam: AGEL SK, Palisády 56, 811 06 Bratislava, IČO: 36 658 448 a jej manažérsky riadeným subjektom, dcérskym a vnukovským spoločnostiam.

Kontakt

Ing. Martina Tomášová, MBA
HR a procesný manažér
Miesta práce