Dear JobAngels.com visitors, to improve the quality of our services, we use cookies to store information on your computer. By using our web you agree with our privacy policy. I understand
ponuka je uzatvorená

Pracovné prostredie a firemná kultúra

Spoločnosť AGEL 

 • patrí medzi najúspešnejších súkromných poskytovateľov zdravotnej starostlivosti v strednej Európe,
 • prevádzkuje nemocnice, ambulancie, polikliniky, distribučné spoločnosti, pod skupinu spadá  sieť akreditovaných zdravotníckych laboratórií, ústavných a verejných lekární v Českej republike a na Slovensku,
 • spoločnosť oslávila 26 rokov od svojho vzniku,
 • súčasťou skupiny je viac ako 11 000 zamestnancov,
 • zamestnáva množstvo renomovaných odborníkov a špecialistov, disponuje moderným prístrojovým vybavením,
 • investície do zdravotníckych zariadení na Slovensku sa v minulom roku pohybovali vo výške viac ako 1,4 milióna EUR, pričom každoročne hovoríme o stúpajúcej tendencii.
 • Na Slovensku pôsobí od roku 2006 prostredníctvom svojej dcérskej spoločnosti AGEL SK, prevádzkuje deväť nemocníc, pracovnú zdravotnú službu a ďalšie spoločnosti, ktoré súvisia s poskytovaním zdravotnej starostlivosti.  

Naše priority

 • Pacient na prvom mieste.
 • Zamestnanci sú hlavným potenciálom.
 • Kvalita – bezpečná a kvalitná zdravotná starostlivosť. 
 • Komplexnosť liečebnej starostlivosti prepojená na špičkové centrá a odborníkov.
 • Podpora VEDY, VÝSKUMU a VZDELÁVANIA.
 • Intenzívna spolupráca so ŠKOLAMI a UNIVERZITAMI.

Medzi hlavné benefity patria

 • zázemie silnej a dynamicky sa rozvíjajúcej spoločnosti,
 • profesionálny prístup a prostredie pre kvalitnú a odbornú prácu,
 • prepracovaný systém vzdelávania, možnosť zvyšovania svojej odbornosti a možnosť ďalšieho profesionálneho rozvoja,
 • prepracovaný systém firemných benefitov,
 • možnosť účasti na výskumných a vzdelávacích akciách,
 • ponuka sociálnych a spoločenských akcií pre zamestnancov ako napr. Detský tábor AGEL, dni otvorených dverí, športové podujatia a rekondičné pobyty.
 • uplatnenie vo viacerých regiónoch na Slovensku.Lekár - internista @ AGEL SK
Lekár - internista
Oblasť práce
Zdravotníctvo a sociálna starostlivosť
Typ pracovného pomeru
plný úväzok
Nástup
ihneď

Miesta práce

Náplň práce

 • Výkon odborných prác, poskytovanie konziliárnej činnosti pre nemocničné oddelenia.
 • Vedenie zdravotnej dokumentácie. 
 • Samostatný výkon diagnostickej a preventívno-liečebnej starostlivosti o pacientov podľa oddelenia. 
 • Zodpovednosti

  40%
  Špecializovaná diagnostická a preventívno-liečebná činnosť vrátane konziliárnej činnosti a invazívnych zákrokov na internom oddelení a v odborných ambulanciách interného oddelenia.
  20%
  Samostatné vykonávanie pohotovostných zdravotníckych služieb a odborné vedenie lekárov bez špecializácie a ďalších zdravotníckych pracovníkov, ktorí pracovnú pohotovosť vykonávajú.
  20%
  Konziliárna činnosť.
  20%
  Vedenie zdravotnej dokumentácie pacientov.

  Zručnosti a kvalifikácia

  Požadované
  Minimálne vzdelanie
  Vysokoškolské II. stupňa
  Vzdelanie - študijný odbor
  Všeobecné lekárstvo
  Jazyky
  angličtina (UK) - mierne pokročilý
  Počet rokov praxe
  5
  Požadované zručnosti
  občianska a morálna bezúhonnosť
  spôsobilosť na právne úkony v plnom rozsahu
  serióznosť
  komunikatívnosť
  flexibilita
  Iné požiadavky
  - registrácia v Slovenskej lekárskej komore
  - MS Offcie na úrovni užívateľ
  - špecializácia v odbore vnútorné lekárstvo
  Vítané
  Vítané zručnosti
  tímový duch

  TOP kariérne benefity

  1. Prestížny zamestnávateľ
  2. Atraktívny rozvojový program
  3. Medzinárodné pracovné prostredie

  Iné benefity

  - príspevok na doplnkové dôchodkové sporenie
  - možnosť osobného rozvoja a odborného rastu
  - práca v stabilnej spoločnosti

  Ponúkaný plat

  1 140* - 2 097 EUR / mesiac
  *základná zložka mzdy

   

  Doplňujúce informácie

  Hľadáme atestovaných aj neatestovaných lekárov, ktorí chcú pracovať v modernej nemocnici, v príjemnom kolektíve a sú orientovaní na pacienta. Svedomitosť, zodpovednosť, empatický prístup k pacientom, komunikatívnosť by nemali lekárovi v našom zariadení chýbať.

  V prípade, ak spĺňate vyššie uvedené požiadavky, prosím zašlite nám Váš životopis spolu so súhlasom na spracovanie osobných údajov v nižšie uvedenom znení. Kontaktovať budeme iba vybraných uchádzačov. Ďakujeme a tešíme sa na prípadnú spoluprácu.

  Touto reakciou na pracovnú ponuku udeľujem podľa ust. § 11 zákona č. 122/2013 Z.z. o ochrane osobných údajov v znení neskorších predpisov spoločnosti AGEL SK, a. s., so sídlom Palisády 56, 811 06 Bratislava, IČO: 36 658 448 súhlas so správou, spracúvaním a uchovávaním všetkých mojich osobných údajov v rozsahu uvedených v životopise, motivačnom liste a iných prílohách súvisiacich s hľadaním práce na účely realizácie výberového konania na pozíciu, o ktorú sa uchádzam, alebo na akúkoľvek inú relevantnú pracovnú pozíciu v budúcnosti.

  Týmto udeľujem súhlas so spracovávaním svojich osobných údajov nasledovným spoločnostiam: AGEL SK, Palisády 56, 811 06 Bratislava, IČO: 36 658 448 a jej manažérsky riadeným subjektom, dcérskym a vnukovským spoločnostiam.

  Zároveň vyhlasujem, že všetky poskytnuté údaje, sú správne, pravdivé a aktuálne a súhlasím s ich poskytnutím a sprístupnením tretej strane, najmä ostatným organizačným zložkám skupiny AGEL SK, v medziach sledovaného účelu, tj. realizácie výberového konania na pracovnú pozíciu.

  Tento súhlas udeľujem na dobu jedného roka alebo až do
  jeho písomného odvolania na základe mojej vlastnoručne podpísanej žiadosti
  doručenej spoločnosti AGEL SK a.s.. na adresu: Palisády 56, 811 06 Bratislava.
  Odvolanie súhlasu je účinné voči všetkým osobám, ktorým bol súhlas udelený.

  Kontakt

  Miesta práce