Dear JobAngels.com visitors, we use cookies to improve the quality of our services. By using our web you agree with our policy. I understand

Pracovné prostredie a firemná kultúra

Od roku 2011 ozdravujeme slovenské nemocnice tak, aby ľudia na Slovensku mali prístup k zdravotnej starostlivosti novej generácie. Vytvárame Svet zdravia - sieť nemocníc, kde vďaka nášmu profesionálnemu prístupu, práci na neustálom zlepšovaní sa a liečivému prostrediu dokážeme zabezpečiť, že pacient je centrom našej pozornosti.

V súčasnosti prevádzkujeme štrnásť nemocníc v Košickom, Prešovskom, Banskobystrickom, Trnavskom a v Trenčianskom samosprávnom kraji, ktorých spádová oblasť predstavuje 1 milión obyvateľov. Ide o nemocnice v mestách Humenné, Svidník, Spišská Nová Ves, Rožňava, Trebišov, Michalovce, Vranov nad Topľou, Stropkov, Rimavská Sobota, Žiar nad Hronom, Banská Štiavnica, Galanta, Dunajská Streda a Partizánske. Spoločnosť Svet zdravia, a. s. patrí do skupiny Penta Investments. 

Pre Svet zdravia pracuje už vyše 6000 zamestnancov. Neustále však hľadáme kvalitných lekárov, sestry, pôrodné asistentky, ostatný zdravotný personál a ďalších ľudí, ktorí by sa radi stali súčasťou pozitívnej zmeny v slovenskom zdravotníctve. Ak patríte medzi nich, tak sa určite pridajte k nám!

Praktická sestra @ Svet zdravia, a.s
Praktická sestra
Oblasť práce Oblasť práce
Zdravotníctvo a sociálna starostlivosť
Miesto Miesto
Topoľčany
Typ pracovného pomeru
plný úväzok
Nástup
ihneď

Náplň práce

 • Účasť na ošetrovateľskej starostlivosti vykonávanej formou ošetrovateľského procesu.
 • Udržiavanie sebestačnosti pacienta, prevencia komplikácii z imobility (polohovanie). 
 • Výkon dezinfekcie a sterilizácie zdravotníckej techniky a pomôcok.
 • Meranie a zaznamenávanie fyziologických potrieb chorých vrátane vylučovania a iné prejavy, ktoré sleduje.
 • Starostlivosť o pitný režim chorých a pomoc pri kŕmení imobilných pacientov, hygienická starostlivosť.
 • Príprava chorých a pomôcok k diagnostickým, liečebným a ošetrovateľským výkonom.
 • Vedenie príslušnej zdravotnej dokumentácie.
 • Dodržiava hygienicko-epidemiologický režim.
 • Zachováva povinnú mlčanlivosť zdravotníckych pracovníkov, riadi sa etickým kódexom.
 • Sústavne sa vzdeláva a zúčastňuje sa seminárnych školení.

Možnosti rozvoja

 • Podpora a rozvoj vzdelávania.
 • Možnosť spolupráce s uznávanými odborníkmi v danom odbore


  Ďalší kariérny krok

  Možnosť zvyšovania kvalifikácie, kariérny rast.

  Zodpovednosti

  20%
  Vedenie príslušnej zdravotnej dokumentácie.
  20%
  Účasť na ošetrovateľskej starostlivosti vykonávanej formou ošetrovateľského procesu.
  20%
  Príprava chorých a pomôcok k diagnostickým, liečebným a ošetrovateľským výkonom.
  20%
  Udržiavanie sebestačnosti pacienta, prevencia komplikácii z imobility (polohovanie).
  20%
  Výkon dezinfekcie a sterilizácie zdravotníckej techniky a pomôcok.

  Zručnosti a kvalifikácia

  Požadované
  Minimálne vzdelanie Minimálne vzdelanie
  Stredná škola s maturitou
  Vzdelanie - študijný odbor Vzdelanie - študijný odbor
  Zdravotnícky asistent 
  Pozícia vhodná aj pre: Pozícia vhodná aj pre:
  absolventa
  Požadované zručnosti Požadované zručnosti
  Počítačová gramotnosť
  Iné požiadavky Iné požiadavky
  starostlivosť zodpovednosť
  komunikácia
  manuálna zručnosť
  flexibilita
  aktívny prístup
  dodržiavanie pravidiel
  schopnosť riešiť kritické situácie
  plnenie úloh načas, bezchybne a v požadovanej odbornosti
  schopnosť určiť priority
  Vítané

  TOP kariérne benefity

  1. Prestížny zamestnávateľ
  2. Atraktívne benefity
  3. Priateľská pracovná atmosféra

  Iné benefity

  Odmeny pri pracovných a životných jubileách. Príspevok spoločnosti na dôchodkové sporenie. Odchodné po odchode na dôchodok. Podpora vzdelávania a odborného rastu. Parkovacie miesto v mieste práce. Rôzne druhy nepeňažných benefitov a teambuildingových aktivít Karta zliav. Spolupatričnosť zamestnancov a dobré medziľudské vzťahy

  Ponúkaný plat

  684* EUR / mesiac
  *základná zložka mzdy

  Motivácia formou osobného príplatku, finančné ohodnotenie pracovného nasadenia

   

  Doplňujúce informácie

  V prípade záujmu Vás prosíme o zaslanie životopisu v slovenskom jazyku.

  Kontaktovať budeme len tých uchádzačov, ktorí spĺňajú uvedené požiadavky.

  Ďakujeme Vám za prejavený záujem a dôveru.

   
  K životopisu pripojte aj nasledujúci text: ,,Osobné údaje vyplnil priamo uchádzač a dal súhlas spoločnosti SVET ZDRAVIA, a.s. so spracovaním osobných údajov, uvedených v tomto dokumente, pre účely sprostredkovania zamestnania a uloženia do databázy uchádzačov o zamestnanie na dobu jedného roka, alebo do písomného odvolania v zmysle Zák. č. 122/2013 Z. z. o ochrane osobných údajov, v znení neskorších predpisov."

  Pozícia je obsadzovaná pre Nemocnicu s poliklinikou

  Topoľčany, a.s.

  Pavlovova 17, 955 20 Topoľčany

  Kontakt

  Mgr. Zuzana Ondrušová
  HR koordinátor
  Odoslať súkromnú správu

  Adresa

  Pavlovova 17, Topoľčany, Topoľčany, Slovensko