S&T Slovakia s. r. o.

S&T Slovakia s. r. o.

Established: Established:
1993
Industry: Industry:
IT and telecommunications
Company size: Company size:
medium business (less than 200 employees)
Number of job offers: Number of job offers:
0

Spoločnosť ponúka medzinárodnú, príjemnú atmosféru založenú na dôvere a nezávislosti jej  zamestnancov, ktorým poskytuje podporu v ich tvorivosti a činnosti, pomáha im v rozvíjaní ich zručností a osobnosti a dosiahnutie ich kariérnych cieľov vo svojej domácej krajine alebo v zahraničí.   Ak ste zodpovední, spoľahliví a radi pracujete samostatne, ste na správnom mieste s nami. Svojimi zručnosťami, znalosťami, hodnotami a kultúrou budete veľkým prínosom S&T.

Spoločnosť S&T Slovakia patrí k popredným poskytovateľom IT služieb a riešení na Slovensku. Sústreďuje sa primárne na oblasti, kde má silné kompetencie, dlhoročné skúsenosti a vybudovaný tím špecialistov. Ide najmä o oblasti IT a podnikového poradenstva, implementácie a podpory riešení SAP a nasadzovania nástrojov v oblasti Business Intelligence. V rámci portfólia infraštruktúrnych a integračných riešení spoločnosť poskytuje všetky druhy služieb vzťahujúcich sa k IT komponentom, od dodávok komponentov až po plánovanie a realizáciu komplexných sieťových, storage a bezpečnostných riešení, riešení pre prevádzku virtuálnych dátových centier a cloudových služieb.

Okrem segmentu IT, S&T Slovakia ponúka dlhodobo aj služby v oblasti predaja a servisu medicínskej techniky. Spoločnosť je autorizovaným distribútorom portfólia výrobkov PHILIPS Healthcare na území Slovenskej republiky.

Spoločnosť zamestnáva takmer 100 odborníkov a má zastúpenie v štyroch slovenských mestách: Bratislava, Žilina, Košice a Banská Bystrica. S&T Slovakia vznikla v roku 1993.

S&T Slovakia patrí do nadnárodnej spoločnosti S&T AG so sídlom v Linzi, ktorá má zastúpenie v 25 krajinách a patrí medzi najväčších dodávateľov IT riešení a služieb v regióne strednej a východnej Európy.

Naša ponuka riešení a služieb je zameraná na potreby zákazníkov predovšetkým z oblasti priemyselnej výroby, finančných služieb, sieťových a telekomunikačných odvetví, obchodu a verejnej správy. Medzi našich dlhodobých kľúčových zákazníkov napríklad patria spoločnosti Embraco, Grafobal, Heineken, Holcim, Slovalco, Volkswagen Slovakia, Allianz, Slovenská sporiteľňa, Tatrabanka, UniCredit Leasing, ZUNO Bank, Orange, Stredoslovenská energetika, Slovenské elektrárne, Ministerstvo školstva SR, Rozhlas a televízia Slovenska a mnohé ďalšie.

Ako člen nadnárodnej skupiny, S&T Slovakia výrazne profituje zo skúseností sesterských spoločností holdingu pôsobiacich v okolitých krajinách. Pracovníci S&T Slovakia sa podieľajú na riešení mnohých projektov v zahraničí. Táto kombinácia robí z S&T Slovakia ideálneho partnera pre zákazníkov s globálnou firemnou stratégiou.

S&T Slovakia patrí dlhodobo medzi najvýznamnejších IT dodávateľov pre podnikové informačné systémy. Svojim zákazníkom poskytuje progresívne komplexné riešenia na báze riešení a produktov od popredných svetových dodávateľov ako SAP, HP, IBM, EMC, Microsoft, CISCO a ďalších.

Kvalitu poskytovaných služieb S&T Slovakia potvrdzuje využívanie systémov pre manažment kvality a získané certifikáty podľa noriem STN EN ISO 9001:2008 a STN ISO 10006:2003. Certifikát podľa normy STN EN ISO 9001:2000 získala ako prvá IT spoločnosť na Slovensku ešte v roku 2001 a ako jedna z prvých IT spoločností v krajinách strednej Európy. S&T Slovakia je držiteľom certifikátu o bezpečnostnej previerke NBÚ so stupňom „Tajné“.

Benefity spoločnosti:

S&T je nadnárodný, multikultúrny poskytovateľ kompletných IT stratégií, obchodných procesov a systémov. Napriek všetkým technológiám sú to však ľudia, ktorí zohrávajú vedúcu úlohu. Sme si dobre vedomí, že celý obchodný úspech je založený na našich zamestnancoch a prínose každého jednotlivca. Našou snahou je poskytovať svojim zamestnancom:

- Finančnú stabilitu, nepretržitý rast a obchodný úspech

- Silné príležitosti pre profesionálny rast prostredníctvom zvyšovania kvalifikácie formou rozsiahleho vzdelávania, účasti na veľkých inovatívnych projektoch a vo všeobecnosti prijímaním nových úloh s cieľom rozvíjať zamestnancov

- Atraktívne balíky kompenzácií s rôznymi spôsobmi odmeňovania úspechov a výhod prispôsobených našim miestnym trhom

- Vysoké štandardy v našich HR procesoch

Zaujímajú Vás podrobnejšie informácie o našich riešeniach, službách, technológiách a novinkách spoločnosti? Všetko nájdete na našej stránke:   http://www.snt.sk/Our team


Current job offers

Company has no open positions.ContactAddress
S&T Slovakia s. r. o.
Mlynské nivy 71
821 05  Bratislava


Contact
+421 258 273 111
www.snt.sk