Envien Group
Leopoldov

Envien Group

Established: 2005
Industry: Production and manufacturing
Company size: large business (more than 200 employees)
Number of job offers: 8

Envien Group je jedným z najvýznamnejších a najsilnejších zoskupení spoločností v strednej a východnej Európe, podnikajúcich v oblasti výroby biopalív, používaných v  motorových palivách – nafte a benzíne.

Spoločnosti tvoriace Envien Group sú Enviral, a.s., Meroco, a.s., Enagro, a.s., Poľnoservis, Rossi Biofuels, Biodiezel Vukovar, Envien Magyarország, Ethanol Energy Vrdy, RT Logistic, Envien Trading, Envien Biopaliwa Polska a materská spoločnosť Envien International.

Envien Group pre svoju kľúčovú výrobu biopalív zabezpečuje nákup vstupných poľnohospodárskych komodít a rastlinných olejov v objemoch, ktoré ju radia medzi kľúčových obchodných hráčov v segmente poľnohospodárstva v strednej Európe.

História vzniku Envien Group siaha do roku 2005, keď sa začala výstavba prvého závodu Enviral, so začiatkom výroby v roku 2007. Od tohto obdobia sa veľkosť a význam skupiny prudko rozširovali a zvyšovali realizáciou ďalších investícií (závody Meroco a Poľnoservis), resp. akvizíciami nových spoločností skupiny (Rossi Biofuels, Biodizel Vukovar a Ethanol Energy Vrdy), budovaním silnej obchodnej spoločnosti Enagro v oblasti zabezpečenia vstupov pre výrobu, respektíve predajom vedľajších produktov, a tiež budovaním logistickej a dopravnej spoločnosti RT Logistic, pôsobiacej v oblasti internej železničnej prepravy a internej a externej automobilovej prepravy.

Od svojho vzniku sa Envien Group snaží neustále zvyšovať a rozširovať svoje aktivity a byť lídrom v stredoeurópskom regióne v oblasti výroby biopalív.

V súčasnosti spoločnosti Envien Group zamestnávajú viac ako 400 zamestnancov. Spoločnosti skupiny majú stovky obchodných partnerov v petrochemickom a rafinérskom priemysle, v oblasti biopalív, v rastlinnej a živočíšnej výrobe a v sektore poľnohospodárstva, a to v celoeurópskom meradle.

Naše spoločnosti v rámci skupiny Envien Group presadzujú profesionálny a etický prístup, vychádzajúci z korporátnych hodnôt ako sú tímová práca, spoľahlivosť, vysoká kvalita, dlhodobá spolupráca, spoločenská zodpovednosť a trvalá udržateľnosť.

Our team

Contact

Envien Group

Trnavská cesta

920 41  Leopoldov

Contact us

hr@enviengroup.eu


Salary range
from 1 690 - 1 859 EUR
/ mesiac
Salary range
from 1 350 EUR
/ mesiac
Salary range
from 858 - 986 EUR
/ mesiac
Salary range
from 1 500 EUR
/ mesiac
Salary range
from 1 150 - 1 323 EUR
/ mesiac
Salary range
from 1 100 - 1 200 EUR
/ mesiac
Salary range
from 2 000 - 2 200 EUR
/ mesiac
Salary range
from 954 - 1 097 EUR
/ mesiac

0

Miroslav Bero, vedúci oddelenia elektroúdržby vo výrobe

• Si vedúci oddelenia elektroúdržby vo výrobe. Čo je tvojou pracovnou náplňou v EG? Mojou úlohou je riadiť a koordinovať pracovné činnosti pracovníkov elektroúdržby pri odstraňovaní porúch na elektro zariadeniach, samozrejme za dodržiavania prísnych BOZP. Ďalšou z mojich úloh je plánovať preventívnu a prediktívnu údržbu, ktorú následne realizujeme počas plánovaných odstávok výroby. Na takéto odstávky je potrebná koordinácia s výrobným úsekom, oslovujem vybraných dodávateľov na výkon servisu alebo údržby a na základe vopred daných kritérií vyberiem najlepšieho dodávateľa. Vystavujem pracovné povolenia na výkon servisných prác, následne dohliadam na ich hladký priebeh a na záver ich vyhodnocujem. Zúčastňujem sa rôznych stretnutí a porád v rámci EG, kde je potrebné odborné stanovisko z pohľadu elektro, či už pri zavádzaní nových pracovných metód alebo modernizácie výrobných procesov. Keďže máme v spoločnosti aj trainee program, venujem sa aj študentom, ktorí k nám prídu získať skúsenosti a pracovné návyky. • Ako vyzerá tvoj bežný pracovný deň? Môj pracovný deň začína ráno stretnutím sa na dielni elektroúdržby so svojim tímom, kde si prejdeme poruchy z predchádzajúceho dňa a plánovanie toho, ktorý práve začal. Podľa ranného reportu od zmenových majstrov zadelím priority, na ktorých poruchách je potrebné pracovať čo najskôr a ktoré vieme odstrániť neskôr. Každý deň o 7:30 máme koordinačnú poradu s výrobným úsekom, kde sú všetci vedúci podporných tímov pre chod prevádzky a výroby. Technológovia nás oboznamujú s výrobou za posledných 24 hodín a v rámci tejto porady si určujeme rôzne úlohy na začínajúci sa deň. Deň pokračuje obchôdzkou vo výrobe, kde si prechádzam a vyhodnocujem stav riešenia jednotlivých porúch. Kontrolujem a v prípade potreby aj objednávam skladové zásoby náhradných dielov. Poobede sa väčšinou venujem administratíve. Je to čas určený na pracovné stretnutia a zhodnocovanie dlhodobých cieľov a úloh. Pracovný deň končí zadaním úloh pre elektrikárov ktorý budú na nočnej zmene. Práca je veľmi pestrá. Samozrejme, počas dňa vznikajú priebežne aj nové úlohy, ktoré treba riešiť. • Máš vlastné pracovné miesto? Áno, mám vlastné pracovné miesto, o ktoré sa delím s vedúcim mechanickej údržby. Je to super, pretože ja ako elektrikár môžem v mnohých prípadoch „pričuchnúť“ k mechanike, ktorá je pre mňa posunom sa vpred k získavaniu ďalších pracovných vedomostí a skúsenosti. • Pracuješ sám alebo v kolektíve kolegov? Na svojom úseku pracujem sám, ale mám kolegov na podobných pozíciách. Vzájomne sa podporujeme a vymieňame si skúsenosti, čo vnímam ako veľké pozitívum. • Kolegovia na teba prezradili, že si stále usmiaty 😊 Predpokladám, že je to aj vďaka šikovnosti tvojho tímu. Je tak? Samozrejme, že je to aj vďaka šikovnosti môjho tímu 😊. Okolo mňa sú kolegovia, ktorí síce nepatria do môjho tímu, ale do úzkeho kruhu spolupracovníkov, na ktorých sa môžem spoľahnúť a verím, že je to aj opačne.

Cooperation in the company
Cross-line communication
Education
Atmosphere in the company
Remuneration
Benefity
Opportunity for career growth

0

Barbora Herčútová, prevádzkový technológ

• Pracuješ na divízii prevádzky ako technológ. Ako si sa dostala k tejto práci? Mala som to šťastie, že som si prešla všetkými pracovnými pozíciami úplne od začiatku. Začínala som v Envirale ako študent počas vysokej školy v projekte „Letná škola“ kde sme aj časť pracovnej doby venovali zametaniu a upratovaniu prevádzky (neuveríte, ale keď na to spätne pozerám, malo to svoje výhody a nebanujem)😊. Po skončení brigády som nastúpila na pozíciu Trainee – zaúčala som sa výrobné procesy vo velíne. Po skončení školy som presedlala na pozíciu Zmenový majster – junior. V tom období sa obsadzovala pozícia Technológa – prejavila som záujem, podarilo sa a už viac ako 2 roky gazdujem na pozícii ako Prevádzkový technológ. • V Envien Group si jediná žena na pozícii technológa. Ako ťa berú kolegovia z oddelenia? Pravdupovediac, byť mladou ženou v takmer mužskom kolektíve je náročné. Snažím sa na sebe tvrdo pracovať, vzdelávať sa a v každom ohľade byť rovnocennou partnerkou svojim kolegom. Neočakávam ani nevyžadujem žiadne ústupky vzhľadom na pohlavie, v profesionálnom živote tieto predsudky nemajú čo hľadať. • Ako vyzerá tvoj bežný pracovný deň? Sú dni, kedy sa dokážem držať svojho pracovného harmonogramu – absolvujem porady, venujem sa výrobnému procesu, analýzam, vyhodnoteniam a bežnej technologickej rutine. Ale na druhej strane sú dni, keď nastane problém vo výrobe – vtedy je na prvom mieste chod prevádzky, odstránenie problému a následný nábeh. • Do Envien Group patrí viac spoločností, no väčšina z nich sa venuje spracovávaniu plodín a následnej výrobe biopalív. V čom vidíš ich najväčší prínos? Vo všeobecnosti, všetky typy biopalív patria k obnoviteľným zdrojom energie, ktoré preukázateľne znižujú množstvo emisií a tým minimalizujú negatívny dopad spoločnosti na našu planétu. V tejto dobe je veľmi dôležité dbať na životné prostredie v každom smere. Práve preto je nutné klásť dôraz na vzdelávanie a rozširovanie obzorov širokého spektra aj najmä mladých ľudí. • Čo by si na svojej práci označila ako najzaujímavejšie? U nás v Envirale monotónnosť a stereotyp chvalabohu neexistujú 😊 a to ja zbožňujem. Stále pribúdajú nové projekty, investičné akcie, experimenty, optimalizačné plány, príprava odstávok, sem tam výroba zaštrajkuje a riešime poruchy na rôznych častiach prevádzky. U nás sa stále niečo deje a každý deň je iný.

Cooperation in the company
Cross-line communication
Education
Atmosphere in the company
Remuneration
Benefity
Opportunity for career growth