Váš Lekár, s.r.o.
Bratislava

Váš Lekár, s.r.o.

Established: -
Industry: Healthcare and social care
Company size: small business (less than 50 employees)
Number of job offers: 19

Sme mladá, progresívna značka. Prevádzkujeme sieť ambulancií, lekárne a čoskoro otvoríme aj polikliniku Váš Lekár.

Venujeme sa prevencii v oblasti zdravia, osvete a podpore pacientov.
Poskytujeme zdravotnú starostlivosť modernému človeku, ktorý sa zaujíma o svoj život.
Posúvame súčasný štandard slovenského zdravotníctva.
Prepájame moderný prístup s cieľom dosiahnuť dlhší život našich klientov.
Prevádzkujeme 8 ambulancií v troch slovenských mestách.

Najväčší projekt, na ktorom pracujeme už teraz je Poliklinika Váš Lekár v Eurovea 2. Modernú polikliniku otvoríme v januári 2024. Prinesie komplexné služby (20+ špecialistov), ako aj moderné vybavenie a metódy. Bude klásť dôraz na well-being (kvalitný život) našich klientov, objednávanie bude prebiehať online na presný čas bez čakania a bude dostupná - na atraktívnej adrese a vo vyhovujúcich otváracích hodinách.

Veríme, že včasná a presná diagnostika môže pomôcť ľuďom predĺžiť ich aktívny zdravý život - to je aj našou víziou. Prichádzame preto s konceptom Lekárne & diagnostického centra. Pôjde o samostatný priestor (vyšetrovňu v rámci priestoru lekárne), kde majú naši farmaceuti priestor a možnosť venovať sa základnej diagnostike našich klientov.

They wrote about us

Contact

Call us

+421948 048368

Váš Lekár, s.r.o.

Mlynské Nivy 5 - Nivy Tower

82109  Bratislava


Salary range
from 30 EUR
/ hodina
Salary range
from 3 500 EUR
/ mesiac
Salary range
from 3 500 EUR
/ mesiac
Salary range
from 3 500 EUR
/ mesiac
Salary range
from 5 000 EUR
/ mesiac
Salary range
from 5 000 EUR
/ mesiac
Salary range
from 3 500 EUR
/ mesiac
Salary range
from 1 400 EUR
/ mesiac
Salary range
from 5 000 EUR
/ mesiac
Salary range
from 5 000 EUR
/ mesiac
Salary range
from 4 000 EUR
/ mesiac
Salary range
from 1 400 EUR
/ mesiac
Salary range
from 2 200 EUR
/ mesiac
Salary range
from 2 000 EUR
/ mesiac
Salary range
from 1 700 EUR
/ mesiac
Salary range
from 3 500 EUR
/ mesiac
Salary range
from 1 000 EUR
/ mesiac
Salary range
from 1 600 EUR
/ mesiac
Salary range
from 1 600 EUR
/ mesiac