Dear JobAngels.com visitors, we use cookies to improve the quality of our services. By using our web you agree with our policy.

Ideme ďalej

V januári sme zverejnili výzvu, v ktorej sme upozornili na diskrimináciu všetkých menších pracovných portálov na úkor Profesie a Kariéry – www.jobangels.com/podanie. Pustili sme sa vtedy do pre nás neznámeho boja. Tým, že naše vyjadrenie sme vtedy urobili verejne, tak by som vás chcel v tomto článku informovať o tom ako sa veci majú, či ako sa niektoré záležitosti ešte viac vyfarbili. Pokúsim sa byť čo najviac štruktúrovaný a chronologický.

Dňa 20.12.2018 vyhlásil generálny riaditeľ ÚPSVaR, Marián Valentovič, na tlačovej besede, že budú akceptovať platenú inzerciu na dvoch najväčších pracovných portáloch Profesia.sk a Kariera.sk ako splnenie povinnosti nahlasovania voľných pracovných miest na úradoch práce. Hneď v ten deň bola Profesia pripravená spustiť kampaň na sociálnych sieťach, vrátane videozáznamu z tlačovej konferencie. Marketingový manažér Profesie sa neskôr vyjadril, citujem: „Tá tlačová konferencia bola prekvapením aj pre nás“. Pripomeňme si, že bol štvrtok pred vianočnými sviatkami, predposledný deň v práci a nová zákonná povinnosť začína platiť od 1. januára. Na základe vyjadrení Profesie na sociálnej sieti LinkedIn vyplýva, že oni sú jedinou firmou, ktorá stihla spoluprácu v tak krátkom čase:

K tejto neuveriteľne agilnej schopnosti Profesie napriek jej prekvapeniu sa ešte vrátime.


Dňa 21.1.2019 sme po kompletnom preštudovaní celej záležitosti nezávislým právnikom, vypustili video na LinkedIn a podali výzvu na ÚPSVaR na upustenie od diskriminácie. Pod výzvu sa okrem jobangels.com podpísalo ďalších 9 pracovných portálov: robime.it, pracovne-ponuky.eu, flexipraca.sk, top-prace.sk, pozripracu.sk, proudly.sk, 8h.sk, jobee.sk, jobkontakt.sk.Video dosiahlo viac ako 31 630 pozretí, 722 podporných likes, 96 komentárov a viac ako 56 zdieľaní, len na LinkedIn. Takáto pozitívna reakcia nás prekvapila, veľmi si ju vážime a je pre nás silným záväzkom krok po kroku pracovať na odstránení takéhoto pokrivenia trhu.
Link na post

Na základe našej výzvy a aj vašej podpory nás pomerne rýchlo kontaktovalo Ústredie práce, soc. vecí a rodiny a dohodli sme si stretnutie s p. Valentovičom.

Dňa 28.1.2019 sme sa s mojím spoločníkom Petrom Kovalčíkom (má na starosti celé naše IT) stretli s pánom Valentovičom a pani Košutovou z ÚPSVaR. Pán Valentovič nás ubezpečil, že jeho slová prekrútili médiá a že od samého začiatku sa počítalo so spoluprácou s ďalšími portálmi. My sme navrhli, aby vytvorili časový priestor na to, aby sa všetky portáli mohli zapojiť do spomínaného automatického nahlasovania pracovných ponúk – teda nech vytvoria isté prechodné obdobie, počas ktorého by uznávali inzerciu so všetkých pracovných portálov. Zároveň sme mu predstavili myšlienku, že takéto nahlasovanie by mohla robiť umelá inteligencia. Z vlastnej skúsenosti vieme, že to nie je vôbec zložité. Pán Valentovič sa nás zasa zdvorilo opýtal, či by sme nechceli byť konzultantmi, ktorí by pro-bono pomohli Ústrediu a tým nášmu Slovensku v novodobých výzvach využívania technológií v oblasti zamestnanosti. My sme samozrejme súhlasili. Stretnutie bolo pozitívnejšie ako sme si len dokázali predstaviť. Pán Valentovič sa zdal byť správnym chlapom. Boli sme naivní. Naleteli sme.

Nasledovalo obdobie, kedy sa nám Ústredie snažilo silou mocou posunúť zmluvu na spoluprácu – aby sme sa stali 3. spoločnosťou, ktorá bude vo vyhradenom klube. Vtedy sme ešte netušili, že ak by sme zmluvu promptne podpísali, boli by sme vlastne prvou spoločnosťou, ktorá by mala spoluprácu aj oficiálne zlegalizovanú. Z centrálneho registra zmlúv sme totiž zistili, že spolupráca s Profesiou a Kariérou bežala až takmer do konca februára, len na dobré slovo. Nezávisle od toho sme Ústrediu neustále vracali zmluvu späť, pretože nám nejde o jej uzavretie pre nás, ale o férové podmienky pre všetkých. Prekvapením pre mňa bolo, že túto ideu Ústredie naozaj nedokázalo pochopiť. A tak sme si vyžiadali ďalšie stretnutie s pánom Valentovičom.

Dňa 19.2.2019 sme na stretnutí s generálnym riaditeľom ÚPSVaR odprezentovali odborný názor ľudí z IT. A to konkrétne, že požiadavky, ktoré kladie v zmluve, tak vyžadujú výrazné programátorské kapacity a investície. Preto sme predostreli ultimátnu požiadavku na vytvorenie prechodného obdobia do konca júna, počas ktorého by uznávali inzerciu na všetkých portáloch. Zároveň by všetky portály dostali primeraný čas na uzavretie spolupráce s Ústredím práce a implementáciu na svoje stránky. Možno nám skúsenejší diplomati povedia, že sme to ultimátum nemali dávať a mali sme hľadať ďalšie dohody. My sme sa však opierali o informácie z malých portálov i našich skúseností - technické napojenie by si vyžadovalo investíciu niekoľko tisíc eur. Ústredie nám v tejto požiadavke nevyhovelo a preto sme sa rozhodli celú vec postúpiť ďalej. Zmluvu s ÚPSVaR sme nepodpísali.

Prečo sú zmluvy ústredia diskriminačné?

Zákon o službách zamestnanosti v novom ustanovení § 62 ods. 6 nevytvoril žiadny priestor pre vyhlášku, ktorou by sa upravil rozsah požadovaných informácií, preto sa treba držať vágnej zákonnej dikcie ustanovenia. Zamestnávateľ je povinný oznámiť voľné pracovné miesto, jeho charakteristiku v územnom obvode úradu práce, kde sa voľné miesto nachádza. Logicky z toho vyplýva, že každé platné nahlásenie musí obsahovať:

Zamestnávateľ je povinný oznámiť voľné pracovné miesto a jeho charakteristiku úradu, v ktorého územnom obvode sa pracovné miesto nachádza; to sa nevzťahuje na voľné pracovné miesto, o ktorom zamestnávateľ poskytuje údaje do informačného systému verejnej správy prevádzkovaného na ústrednom portáli verejnej správy podľa osobitného predpisu.

Zároveň platí, že žiaden štátny úrad nesmie žiadať nič navyše oproti tomu, čo mu určuje zákon. Zmluvy, ktoré požaduje ústredie práce vyžadujú nasledovnú štruktúru informácií:

Ústrediu sme samozrejme poslali pripomienky s návrhom, aby každé nahlásenie obsahovalo len informácie, ktoré ukladá zákon. Žiaľ odpoveď bola nielenže zamietavá, ale za hranicou profesionality úradu, ktorý platíme z našich daní. Špeciálnu pozornosť v nás však vyvolali práve dve požiadavky zvýraznené červenou farbou. Drvivá väčšina pracovných portálov túto informáciu pri svojich ponukách neeviduje. Každý z nás sa snaží podnikať slobodne a hľadať riešenia, ktoré vyhovejú našim klientom. Keďže žiaden zákon neprikazuje viesť databázu v danej štruktúre, evidujeme ju v štruktúre, ktorá je najvýhodnejšia pre našich klientov, uchádzačov, či technickú realizáciu.

Dôkazom toho, že nejde o jednoduchú záležitosť je fakt, že za 4 mesiace platnosti tejto povinnosti nahlasovania voľných pracovných pozícií, túto štruktúru do svojich databáz dokázali zapracovať len Profesia a Kariéra (testovali sme len pracovné portály, ktoré sú online). Mimochodom ani pre Kariéru to nebola úplne triviálna záležitosť a zatiaľ im táto štruktúra nezmyselne pokazila user-experience a prehľadnosť pri nahrávaní pracovnej ponuky. Samozrejme Ústrediu sa podarilo pod naším tlakom podpísať niekoľko ďalších dohôd s ďalšími malými pracovnými portálmi. Nad nimi visí otázka, či sa im niekedy vôbec podarí splniť tieto požiadavky a kedy sa im tieto dodatočné investície vôbec vrátia.

Naopak dvaja najväčší hráči dostali svoje „dividendy“ už hneď v januári. Vtedy Ústredie postrašilo zamestnávateľov novou byrokratickou povinnosťou a ponúklo vykúpenie cez platenú inzerciu na práve týchto dvoch pracovných portáloch. Napriek tomu, oficiálne zmluvy vznikli až vo februári, takže sa môžeme len domnievať, či už v januári existoval vôbec nejaký technický import z Profesie a Kariéry na Ústredie práce. Pokiaľ áno, stále zostávame s otvorenými ústami sledovať agilnú schopnosť Profesie, ktorá sa 20.12.2018 prekvapí vyjadrením ústredia práce a 1.1.2019 je už všetko naprogramované a prichystané. Určite by nebolo na škodu, ak by práve Profesia priniesla viac svetla do tejto kauzy, či dokonca odstúpila od spolupráce s ÚPSVaR, pokiaľ vnímajú situáciu rovnako neférovo. Lebo zatiaľ sa zdá, že všetko je šité na mieru a protizákonne iba pre nich a to nám pripomína smutné slovenské verejné obstarávania 😟

Ideme ďalej

Napriek tomu, že nie sme ani v polovici roka 2019, stihol som dostať už dve veľké životné biznis lekcie. Prvá lekcia mi ukázala, že keď sa postavíte za správnu vec, získate množstvo nových priateľov a podporovateľov, ktorí si tiež prajú, aby veci v podnikaní na Slovensku vyzerali inak. Zrazu zistíte, koľko ďalších ľudí tiež sníva váš sen o štáte, ktorý by si podnikateľov vážil a čo najmenej zasahoval do ich každodenných snáh vytvárať nové hodnoty pre ich zákazníkov, či spoločnosť ako takú.

Druhá lekcia, ktorú som sa naučil je, že takýto boj pohltí vašu myseľ i vaše srdce v takej miere, akou vnímate nespravodlivosť, proti ktorej bojujete. A tento boj vás potom vyčerpáva a ruší v tom, čo ste doteraz robili – v podnikaní. Preto dúfam, že toto je na dlho posledný post k téme neférovej konkurencie, či už od JobAngels, alebo odo mňa.

V JobAngels veríme, že dobrá práca mení životy ľudí a získanie tejto práce vyžaduje neustále prepájanie firiem s potenciálnymi uchádzačmi. Tomuto sa chceme venovať a preto celý prípad neférovej konkurencie už ďalej prenechávame právnikovi, s ktorým postupujeme nasledovné kroky:

Zmluvu s ústredím nepodpíšeme – nechceme byť súčasťou tohto pokrivenia. Zároveň to neznamená, že nám nezáleží na našich klientoch a na byrokracii, ktorú musia s nahlasovaním pracovných ponúk zažívať. Preto sme sa rozhodli, že chceme radšej apelovať na to aby byrokracia s nahlasovaním voľných pracovných pozícii bolo úplne zrušená bez ohľadu na to, či, alebo aký pracovný portál používate. V 21. storočí nemá takáto povinnosť dôvod existovať. Na začiatok sme teda spísali 7 dôvodov prečo je nahlasovanie voľných pracovných miest totálna hovadina a mali by ju zrušiť. Poďme vytvoriť tlak na rozumných politikov, aby pri najbližšej novelizácii zákona túto byrokraciu vymazali. V Česku sa to podarilo vymazať už pred ôsmymi rokmi – dokážme, že v tomto nebudeme zaostávať viac ako 10 rokov za našimi bratmi 😉

Jozef Bardik
CEO JobAngels

Podporte a zdieľajte na LinkedIn-e

Odkaz na LinkedIn post


PS: Pikošky

Bolo super nebyť v celej tejto kauze sám, za čo ďakujem všetkým podporovateľom, ktorí vyjadrili podporu osobne, aj na internete. Tiež ďakujem menším portálom, ktorí sa pridali k našej výzve. Najviac pozitívne ma dobíjal Samo, ktorý neváhal využívať info zákon voči Ústrediu práce na získavanie transparentnejšieho pohľadu do útrob celej tejto kauzy. Jeho zistenia, čo to napovedia.

8.2.2019 „Z vyhýbavých vyjadrení (na UPSVaR pozn. JobAngels) vyzerá, že žiadne napojenie Profesia/Kariéra na ÚPSVaR neexistuje, ak nepočítam napojenie na portál ISTP.sk. Takže to vyzerá, že garancie pre Profesiu/Kariéru fungujú systémom na 'dobré slovo' - asi, že keď sa niekto preukáže, že si zaplatil zverejnenie, tak to bude prípadná kontrola akceptovať.“

12.4.2019 Samo žiadal ÚPSVaR o informáciu počtu nahlásených pracovných ponúk, podľa paragrafu § 62, o počte vykonaných kontrol a uložených pokút s tým súvisiacich atď. Odpoveď nás všetkých (ne)prekvapila:

Dobrý deň,
na základe Vašej žiadosti o informácie podľa zákona č.211/2000 Z.z. o slobodnom prístupe k informáciám a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov doručenej na Ústredie práce, sociálnych vecí a rodiny, ktorá bola zaregistrovaná pod č. z. 2019/75285 Vám v zmysle pokynu riaditeľky Kancelárie generálneho riaditeľa a generálneho tajomníka služobného úradu oznamujeme, že vzhľadom na nekorektné informácie uvedené vo Vašej žiadosti zo dňa 12.4.2019 nie je možné na Vašu žiadosť odpovedať.
S pozdravom
...